Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas 2024. gadā

No 2024. gada 9. augusta līdz 2024. gada 13. novembrim Latvijas Universitātes Starpnozaru izglītības inovāciju centrs organizē un īsteno pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu “Direktoru vietnieka loma pilnveidotā mācību satura ieviešanā un jaunievedumu nostiprināšanā: datu pratība ieviešanas kvalitātes izvērtēšanai”. Programmas īstenošana notiek sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru.

Kursu apjoms: 24 stundas.

Profesionālās kompetences pilnveides programma paredzēta direktoru vietniekiem izglītības iestādēs.

Nodarbībās dalībnieki paplašinās izpratni par datu lomu kvalitatīva mācību procesa veidošanai, efektīvas pedagogu profesionālās kompetences atbalsta sistēmas izveidi, jauninājumu (inovāciju) ieviešanu skolā, lai pārvarētu pilnveidotā mācību satura ieviešanas izaicinājumus.

Pieteikuma anketā lūgums norādīt savu mobilā telefona numuru (neizmantot +371), tas būs Jūsu identitātes numurs, kā arī, lai nepieciešamības gadījumā varētu ar Jums sazināties.

Lūgums, aizpildot pieteikuma formu, norādīt korektus personas datus (vārds, uzvārds, mobilā telefona numurs un e-pasts)! Pamatojoties uz iepriekšējo gadu pieredzi, lūgums pēc iespējas neizmantot inbox.lv e-pastu, jo ir iespēja saņemt nepilnvērtīgu informāciju.

Reģistrēšanās noslēgusies 21. jūnijā.

Programma tiks īstenota četrām grupām (klātienē Rīgā un ZOOM platformā):

 • 1. grupas un 2. grupas nodarbības: 9. augusts (klātienē Rīgā no plkst. 10.00 līdz 15.30 - adrese tiks vēl precizēta), 25. septembris (ZOOM platformā no plkst. 13.00 līdz 15.30), 21. oktobris (klātienē Rīgā no plkst. 10.00 līdz 15.30 - adrese tiks vēl precizēta) un 11. novembris (ZOOM platformā no plkst. 13.00 līdz 15.30).
 • 3. grupas un 4. grupas nodarbības:  12. augusts (klātienē Rīgā no plkst. 10.00 līdz 15.30 - adrese tiks vēl precizēta), 26. septembris (ZOOM platformā no plkst. 13.00 līdz 15.30), 22. oktobris (klātienē Rīgā no plkst. 10.00 līdz 15.30 - adrese tiks vēl precizēta) un 13. novembris (ZOOM platformā no plkst. 13.00 līdz 15.30).

! Nodarbību laikā tiks fotografēts un filmēts. Iegūtie dati tiks izmantoti publicitātes vajadzībām, pētniecībai un VISC atskaitēm par nodarbību norisi.

Programma tiek īstenota par valsts budžeta līdzekļiem sadarbībā ar VISC. 

Pēc sekmīgas programmas apguves dalībnieki saņems VISC apliecību.

LŪDZAM SEKOT LĪDZI INFORMĀCIJAI SAVĀ E-PASTĀ PAR NORISES LAIKIEM, DATUMIEM UN CITĀM AKTUALITĀTĒM PROGRAMMAS IETVAROS!

Papildu informācijai par profesionālās pilnveides programmu:
Dace Rūtiņa - profesionālās pilnveides kursu koordinatore
•    E-pasts: dace.rutina@lu.lv
•    Telefons: 29 145 697

No 2024. gada 22. augusta līdz 2024. gada 8. novembrim Latvijas Universitātes Starpnozaru izglītības inovāciju centrs organizē un īsteno pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu “Vērtēšana. Pārbaudes darbu veidošana”. Programmas īstenošana notiek sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru.

Kursu apjoms: 24 stundas.

Profesionālās kompetences pilnveides programma paredzēta matemātikas un dabaszinību pedagogiem 4. -6. klašu posmā un vēstures pedagogiem 7.-9. klašu posmā.

Programmas ietvaros dalībnieki padziļinās izpratni par vērtēšanas būtību, mērķiem, principiem un sistēmu, nostiprinās zināšanas par vērtēšanas mērķu, uzdevumu  un dažādo sasniedzamo rezultātu saistību, kā arī pilnveidos prasmes veidot un analizēt pārbaudes darbus.

Pieteikuma anketā lūgums norādīt savu mobilā telefona numuru (neizmantot +371), tas būs Jūsu identitātes numurs, kā arī, lai nepieciešamības gadījumā varētu ar Jums sazināties.

Lūgums, aizpildot pieteikuma formu, norādīt korektus personas datus (vārds, uzvārds, mobilā telefona numurs un e-pasts)! Pamatojoties uz iepriekšējo gadu pieredzi, lūgums pēc iespējas neizmantot inbox.lv e-pastu, jo ir iespēja saņemt nepilnvērtīgu informāciju.

Reģistrēšanās noslēgusies 25.06.2024.

Programma tiks īstenota četrām grupām (Rīgā):

 • Matemātikas 1. grupa (4.-6.kl.) un Vēstures grupa (7.-9.kl.) nodarbības: 22. augusts, 30. septembris un 7. novembris klātienē Rīgā no plkst. 10.00 līdz 15.30 (adrese tiks vēl precizēta).
 • Matemātikas 2. grupa (4.-6.kl.) un Dabaszinību grupa (4.-6.kl.) nodarbības: 23. augusts, 4. oktobris un 8. novembris klātienē Rīgā no plkst. 10.00 līdz 15.30 (adrese tiks vēl precizēta).

! Nodarbību laikā tiks fotografēts un filmēts. Iegūtie dati tiks izmantoti publicitātes vajadzībām, pētniecībai un VISC atskaitēm par nodarbību norisi.

Programma tiek īstenota par valsts budžeta līdzekļiem sadarbībā ar VISC. 

Pēc sekmīgas programmas apguves dalībnieki saņems Latvijas Universitātes apliecību.

LŪDZAM SEKOT LĪDZI INFORMĀCIJAI SAVĀ E-PASTĀ PAR NORISES LAIKIEM, DATUMIEM UN CITĀM AKTUALITĀTĒM PROGRAMMAS IETVAROS!

Papildu informācijai par profesionālās pilnveides programmu:
Dace Rūtiņa - profesionālās pilnveides kursu koordinatore
•    E-pasts: dace.rutina@lu.lv
•    Telefons: 29 145 697

No 2024. gada 12. augusta līdz 2024. gada 22. oktobrim Latvijas Universitātes Starpnozaru izglītības inovāciju centrs organizē un īsteno pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu “Vērtēšana sākumskolā”, sākumskolas priekšmeta pedagogiem, kuri strādā 1.-3. klašu posmā. Programmas īstenošana notiek sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru.

Kursu apjoms: 24 stundas.

Profesionālās kompetences pilnveides programma paredzēta sākumskolas pedagogiem, kuri strādā 1.-3. klašu posmā. Programmas ietvaros dalībnieki padziļinās izpratni par summatīvo un formatīvo vērtēšanu, kā arī apgūs paņēmienus kā plānot vērtēšanu.

Pieteikuma anketā lūgums norādīt savu mobilā telefona numuru (neizmantot +371)tas būs Jūsu identitātes numurs, kā arī, lai nepieciešamības gadījumā varētu ar Jums sazināties.

Lūgums, aizpildot pieteikuma formu, norādīt korektus personas datus (vārds, uzvārds, mobilā telefona numurs un e-pasts)! Pamatojoties uz iepriekšējo gadu pieredzi, lūgums pēc iespējas neizmantot inbox.lv e-pastu, jo ir iespēja saņemt nepilnvērtīgu informāciju.

Reģistrēšanās noslēgusies 25.06.2024.

Programma tiks īstenota četrām grupām (Rīgā):

 • 1. grupas un 2. grupas nodarbības: 12. augusts, 20. augusts un 21. oktobris klātienē Rīgā no plkst. 10.00 līdz 15.30 (adrese tiks vēl precizēta).
 • 3. grupas un 4. grupas nodarbības: 13. augusts, 21. augusts un 22. oktobris klātienē Rīgā no plkst. 10.00 līdz 15.30 (adrese tiks vēl precizēta).

! Nodarbību laikā tiks fotografēts un filmēts. Iegūtie dati tiks izmantoti publicitātes vajadzībām, pētniecībai un VISC atskaitēm par nodarbību norisi.

Programma tiek īstenota par valsts budžeta līdzekļiem sadarbībā ar VISC. 

Pēc sekmīgas programmas apguves dalībnieki saņems Latvijas Universitātes apliecību.

LŪDZAM SEKOT LĪDZI INFORMĀCIJAI SAVĀ E-PASTĀ PAR NORISES LAIKIEM, DATUMIEM UN CITĀM AKTUALITĀTĒM PROGRAMMAS IETVAROS!

Papildu informācijai par profesionālās pilnveides programmu:
Dace Rūtiņa - profesionālās pilnveides kursu koordinatore
•    E-pasts: dace.rutina@lu.lv
•    Telefons: 29 145 697

No 2024. gada 12. jūnija līdz 2024. gada 19. augustam Latvijas Universitātes Starpnozaru izglītības inovāciju centrs organizē un īsteno pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu “Mācību satura un metodikas moduļi matemātikā 1.-3. klasēs” matemātikas mācību priekšmeta pedagogiem. Programmas īstenošana notiek sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru.

Kursu apjoms: 24 stundas.

Profesionālās kompetences pilnveides programma paredzēta sākumskolas pedagogiem, kas māca matemātiku 1.-3. klašu posmā. Programma ir veidota moduļos, reaģējot uz skolotāju profesionālās pilnveides vajadzībām saistībā ar pilnveidoto mācību saturu matemātikā. Dalībniekam būs iespēja darbojoties praktiski, klātienē papildināt profesionālo kompetenci matemātikas mācību satura mācīšanā (saturs un metodika). 

Programma ir veidota no moduļiem (Skaitļa izjūtas veidošana un skaitļošanas paņēmieni matemātikā; Sakarības, dati un sarunas veidošana matemātikā). Katrs dalībnieks apgūs 2 moduļus. Viena moduļa apjoms ir 12 stundas. 

Pieteikuma anketā lūgums norādīt savu mobilā telefona numuru (neizmantot +371), tas būs Jūsu identitātes numurs, kā arī, lai nepieciešamības gadījumā varētu ar Jums sazināties.

Lūgums, aizpildot pieteikuma formu, norādīt korektus personas datus (vārds, uzvārds, mobilā telefona numurs un e-pasts)! Pamatojoties uz iepriekšējo gadu pieredzi, lūgums pēc iespējas neizmantot inbox.lv e-pastu, jo ir iespēja saņemt nepilnvērtīgu informāciju.

Reģistrēšanās ir noslēgusies 26. maijā. 

Programma tiks īstenota divām grupām:

 • Pirmās grupas nodarbības: 12., 13. un 17. jūnijā klātienē Rīgā, LU Dabas mājā (Jelgavas ielā 1).
 • Otrās grupas nodarbības: 14.,15. un 19. augustā klātienē Rīgā, LU Zinātņu mājā (Jelgavas ielā 3).

! Nodarbību laikā tiks fotografēts un filmēts. Iegūtie dati tiks izmantoti publicitātes vajadzībām, pētniecībai un VISC atskaitēm par nodarbību norisi.

Programma tiek īstenota par valsts budžeta līdzekļiem sadarbībā ar VISC.

Pēc sekmīgas programmas apguves dalībnieki saņems Latvijas Universitātes apliecību. 

LŪDZAM SEKOT LĪDZI INFORMĀCIJAI SAVĀ E-PASTĀ PAR NORISES LAIKIEM, DATUMIEM UN CITĀM AKTUALITĀTĒM PROGRAMMAS IETVAROS!

Papildu informācijai par profesionālās pilnveides programmu:
Dace Rūtiņa - profesionālās pilnveides kursu koordinatore
•    E-pasts: dace.rutina@lu.lv
•    Telefons: 29 145 697

Valsts izglītības satura centrs (turpmāk tekstā – VISC) sadarbībā ar Latvijas Universitātes Starpnozaru izglītības inovāciju centru (turpmāk tekstā – LUSIIC) īsteno pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas un LUSIIC uzsāk reģistrāciju programmai  “Mācību satura un metodikas moduļi dabaszinībās 4.-6. klasēs”, 24 stundas (Valsts izglītības satura centra apstiprināta programma).  

 Profesionālās kompetences pilnveides programma paredzēta sākumskolas pedagogiem, kuri māca dabaszinības 4.-6. klašu posmā. Programma ir veidota moduļos, reaģējot uz skolotāju profesionālās pilnveides vajadzībām saistībā ar pilnveidoto mācību saturu dabaszinībās. Dalībniekam būs iespēja darbojoties praktiski, klātienē papildināt profesionālo kompetenci dabaszinību mācību satura mācīšanā (saturs un metodika). 

Programma ir veidota no moduļiem (Vielas un pārvērtības; Spēki un mijiedarbība; Organismi un Ekosistēmas). Katrs dalībnieks apgūs 3 moduļus. Viena moduļa apjoms ir 8 stundas. 

Pieteikuma anketā lūgums norādīt savu mobilā telefona numuru (neizmantot +371), tas būs Jūsu identitātes numurs, kā arī, lai nepieciešamības gadījumā varētu ar Jums sazināties.

Lūgums, aizpildot pieteikuma formu, norādīt korektus personas datus (vārds, uzvārds, mobilā telefona numurs un e-pasts)! Pamatojoties uz iepriekšējo gadu pieredzi, lūgums pēc iespējas neizmantot inbox.lv e-pastu, jo ir iespēja saņemt nepilnvērtīgu informāciju.

Reģistrācija ir noslēgusies 26.03.2024.

Nodarbības paredzētas klātienē  - Rīgā (Jelgavas ielā) vai/iespējams, kādā novada lielajā pilsētā, ja būs pietiekams pieteikuma skaits no attiecīgā novada skolām.

Nodarbības Rīgā vai novadā (klātiene) – 15. vai 19. aprīlī, 15. vai 17. maijā un 12. vai 13. jūnijā no plkst. 10.00 līdz 15.30 (datums atkarīgs no grupu sadalījuma).

Nodarbību laikā tiks fotografēts un filmēts. Iegūtie dati tiks izmantoti publicitātes vajadzībām, pētniecībai un VISC atskaitēm par nodarbību norisi.

Programma tiek īstenota par valsts budžeta līdzekļiem sadarbībā ar VISC. 

Pēc sekmīgas programmas apguves dalībnieki saņems Valsts izglītības satura centra apliecību.

LŪDZAM SEKOT LĪDZI INFORMĀCIJAI SAVĀ E-PASTĀ PAR NORISES LAIKIEM, DATUMIEM UN CITĀM AKTUALITĀTĒM PROGRAMMAS IETVAROS!

Papildu informācijai par profesionālās pilnveides programmu:
Dace Rūtiņa - profesionālās pilnveides kursu koordinatore
•    E-pasts: dace.rutina@lu.lv
•    Telefons: 29 145 697

 

Valsts izglītības satura centrs (turpmāk tekstā – VISC) sadarbībā ar Latvijas Universitātes Starpnozaru izglītības inovāciju centru (turpmāk tekstā – LUSIIC) īsteno pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas un LUSIIC uzsāk reģistrāciju programmai  “Mācību satura un metodikas moduļi dabaszinībās 1.-3.klasēs”, 24 stundas (Valsts izglītības satura centra apstiprināta programma).

Profesionālās kompetences pilnveides programma paredzēta sākumskolas pedagogiem, kuri māca dabaszinības 1.-3. klašu posmā. Programma ir veidota moduļos, reaģējot uz skolotāju profesionālās pilnveides vajadzībām saistībā ar pilnveidoto mācību saturu dabaszinībās. Dalībniekam būs iespēja darbojoties praktiski, klātienē papildināt profesionālo kompetenci dabaszinību mācību satura mācīšanā (saturs un metodika). 

Programma ir veidota no moduļiem (Vielas un pārvērtības; Spēki un mijiedarbība; Organismi un Ekosistēmas). Katrs dalībnieks apgūs 3 moduļus. Viena moduļa apjoms ir 8 stundas. 

Pieteikuma anketā lūgums norādīt savu mobilā telefona numuru (neizmantot +371), tas būs Jūsu identitātes numurs, kā arī, lai nepieciešamības gadījumā varētu ar Jums sazināties.

Lūgums, aizpildot pieteikuma formu, norādīt korektus personas datus (vārds, uzvārds, mobilā telefona numurs un e-pasts)! Pamatojoties uz iepriekšējo gadu pieredzi, lūgums, pēc iespējas, neizmantot inbox.lv e-pastu, jo ir iespēja saņemt nepilnvērtīgu informāciju.

Reģistrācija ir noslēgusies 26.03.2024.

Nodarbības paredzētas klātienē  - Rīgā (Jelgavas ielā) vai/iespējams, kādā novada lielajā pilsētā, ja būs pietiekams pieteikuma skaits no attiecīgā novada skolām.

Nodarbības Rīgā vai novadā (klātiene) – 10. vai 12. aprīlī, 8. vai 13. maijā un 6. vai 7. jūnijā no plkst. 10:00 līdz 15:30 (datums atkarīgs no grupu sadalījuma).

Nodarbību laikā tiks fotografēts un filmēts. Iegūtie dati tiks izmantoti publicitātes vajadzībām, pētniecībai un VISC atskaitēm par nodarbību norisi.

Programma tiek īstenota par valsts budžeta līdzekļiem sadarbībā ar VISC. 

Pēc sekmīgas programmas apguves dalībnieki saņems Valsts izglītības satura centra apliecību.

LŪDZAM SEKOT LĪDZI INFORMĀCIJAI SAVĀ E-PASTĀ PAR NORISES LAIKIEM, DATUMIEM UN CITĀM AKTUALITĀTĒM PROGRAMMAS IETVAROS!

Papildu informācijai par profesionālās pilnveides programmu:
Dace Rūtiņa - profesionālās pilnveides kursu koordinatore
•    E-pasts: dace.rutina@lu.lv
•    Telefons: 29 145 697

Valsts izglītības satura centrs (turpmāk tekstā – VISC) sadarbībā ar Latvijas Universitātes Starpnozaru izglītības inovāciju centru (turpmāk tekstā – LUSIIC) īsteno pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas un LUSIIC uzsāk reģistrāciju programmai “Tekstpratība dažādos mācību priekšmetos – starpdisciplināras mācības skolotāju komandām – (LV, STEM, SPMJ, sākumskola) ”, 24 stundas.  (Valsts izglītības satura centra apstiprināta programma).

Programma pēctecīgai tekstpratības apguvei paredzēta skolotāju komandām, no vienas skolas piedaloties latviešu valodas, sākumskolas, STEM un SPMJ skolotājiem pamatskolas posmā. 

Nodarbībās dalībniekiem būs iespēja domāt, sadarboties un plānot, lai skolēni dažādos mācību priekšmetos skolā pēctecīgi apgūtu tekspratības prasmes. Nodarbībās būs iespēja darbināt dažādas stratēģijas, pilnveidot  izpratni par vērtēšanu t.sk. snieguma līmeņa apraksta izmantošanu tekstpratības apguvei u.c. 

Aicinām pieteikt skolas komandu 4 skolotāju sastāvā, komandu veido, skatīt zemāk (anketu aizpilda katrs dalībnieks no skolas komandas).

 • 1  sākumskolas skolotājs,
 • 1 latviešu valodas skolotājs (pamatskolā), 
 • 1 skolotājs (pamatskolā) no STEM priekšmetiem (matemātika, fizika, ķīmija, bioloģija vai  ģeogrāfija),
 • 1 SPMJ skolotājs (pamatskolā).

Pieteikuma anketā lūgums norādīt savu mobilā telefona numuru (neizmantot +371), tas būs Jūsu identitātes numurs, kā arī, lai nepieciešamības gadījumā varētu ar Jums sazināties.

Lūgums, aizpildot pieteikuma formu, norādīt korektus personas datus (vārds, uzvārds, mobilā telefona numurs un e-pasts)! Pamatojoties uz iepriekšējo gadu pieredzi, lūgums, pēc iespējas, neizmantot inbox.lv e-pastu, jo ir iespēja saņemt nepilnvērtīgu informāciju.

Reģistrācija ir noslēgusies 26.03.2024.

Nodarbības paredzētas klātienē (Rīgā, Jelgavas ielā) un tiešsaistes Zoom platformā.

 • 1. nodarbība (Klātienē, Rīgā) – 11. vai 18. aprīlī  no plkst. 9:00 līdz 14:00 (datums atkarīgs no grupu sadalījuma);
 • 2. nodarbība (ZOOM) - 13. vai 15. maijs  no plkst. 13:00 līdz 15:30 (datums atkarīgs no grupu sadalījuma);
 • 3. nodarbība (Klātienē, Rīgā) – 6. vai 7. jūnijā no plkst. 10:00 līdz 15:30 (datums atkarīgs no grupu sadalījuma);
 • 4. nodarbība (ZOOM) - 17. vai 19. jūnijā  no plkst. 9:30 līdz 12:00 (datums atkarīgs no grupu sadalījuma).

Nodarbību laikā tiks fotografēts un filmēts. Iegūtie dati tiks izmantoti publicitātes vajadzībām, pētniecībai un VISC atskaitēm par nodarbību norisi.

Programma tiek īstenota par valsts budžeta līdzekļiem sadarbībā ar VISC. 

Pēc sekmīgas programmas apguves dalībnieki saņems Valsts izglītības satura centra apliecību.

LŪDZAM SEKOT LĪDZI INFORMĀCIJAI SAVĀ E-PASTĀ PAR NORISES LAIKIEM, DATUMIEM UN CITĀM AKTUALITĀTĒM PROGRAMMAS IETVAROS!

Papildu informācijai par profesionālās pilnveides programmu:
Dace Rūtiņa - profesionālās pilnveides kursu koordinatore
•    E-pasts: dace.rutina@lu.lv
•    Telefons: 29 145 697