LU Starpnozaru izglītības inovāciju centra komanda:

Dace Namsone

E-pasts: dace.namsone@lu.lv

 Centra direktore, vadošā pētniece

Uldis Dzērve

E-pasts: uldis.dzerve@lu.lv

Centra izpilddirektors, vecākais eksperts

Ilze France

E-pasts: ilze.france@lu.lv

Vadošā pētniece

Laine Blūma

E-pasts: laine.bluma@lu.lv

Vecākā eksperte

Ģirts Burgmanis

E-pasts: girts.burgmanis@lu.lv

Vadošais pētnieks 

Kārlis Greitāns

E-pasts: karlis.greitans@lu.lv

Pētnieks

Inese Dudareva

E-pasts: inese.dudareva@lu.lv

Pētniece (Dr.)

 

Pāvels Pestovs

E-pasts: pavels.pestovs@lu.lv

Pētnieks (Dr.)

Ildze Čakāne

E-pasts: ildze.cakane@lu.lv

Pētniece

Ilze Saleniece

E-pasts: ilze.saleniece@lu.lv

Pētniece

Liene Ozoliņa

E-pasts: liene.ozolina@lu.lv

Zinātniskā asistente

Marta Mikīte

E-pasts: marta.mikite@lu.lv

Zinātniskā asistente

Astrīda Cīrule

E-pasts: astrida.cirule@lu.lv

Viespētniece

Ergi Bufasi

E-pasts: ergi.bufasi@lu.lv

Viespētnieks

Aira Kumerdanka

E-pasts: aira.kumerdanka@lu.lv

Vecākā eksperte

Ilze Cīrule

E-pasts: ilze.cirule@lu.lv

Vecākā eksperte

Dace Rūtiņa

E-pasts: dace.rutina@lu.lv

Projektu koordinatore

Sandra Krūmiņa

E-pasts: sandra.krumina@lu.lv

Projektu koordinatore

Andris Nikolajenko

E-pasts: andris.nikolajeno@lu.lv

Eksperts, vecākais eksperts

Aija Kļaviņa

E-pasts: aija.klavina@lu.lv

Eksperte, nozares speciāliste

Evi Daga-Krūmiņa

E-pasts: evi.daga-krumina@lu.lv

Eksperte, vadošā eksperte

Daila Zēberga

E-pasts: daila.zeberga@lu.lv

Nozares speciāliste

Marita Dzene

E-pasts: marita.dzene@lu.lv

Nozares speciāliste

Iveta Irbe

E-pasts: iveta.irbe@lu.lv

Nozares speciāliste

Liene Krieviņa

E-pasts: liene.krievina@lu.lv

Nozares speciāliste

Liene Sabule

E-pasts: liene.sabule@lu.lv

Nozares speciāliste

Evija Slokenberga

E-pasts: evija.slokenberga@lu.lv

Nozares speciāliste

Inga Eglīte

E-pasts: inga.eglite@lu.lv

Nozares speciāliste