Vizuālie materiāli ķīmijā 9.klasei

1. Neorganisko vielu pārvērtību daudzveidība

2. No izejvielas līdz produktam

3. Ogļūdeņraži un to izmantošana

4. Daudzveidīgi materiāli un to izmantošana

5. Organisko un neorganisko vielu pārvērtības

6. Cilvēks vielu pasaulē

Noteikumi spēlēm