Ekselences balvas nolikums

1.     Dalībai klātienes kārtā tiek izvirzīti skolotāji, kuri neklātienes kārtā ieguvuši vislielāko punktu skaitu atbilstoši šādiem kritērijiem:

 • skolotājs vada mūsdienīgas un aizraujošas stundas;
 • skolotājs ieinteresē mācīties un palīdz sasniegt labākos rezultātus ikvienam skolēnam;
 • skolotājam ir prasme reflektēt par savu profesionālo darbību un mērķtiecīgi to pilnveidot;
 • skolotājam ir vismaz 3 gadu darba pieredze;
 • skolotājam ir laba reputācija skolēnu, kolēģu, vecāku vidū.

2.     Ekselences balvas saņēmēji

Ekselences balva tiek piešķirta bioloģijas, fizikas, ķīmijas, matemātikas skolotājiem, kas:

 • vada mūsdienīgas un aizraujošas stundas;
 • ieinteresē skolēnu mācīties;
 • palīdz sasniegt labākos rezultātus ikvienam skolēnam;
 • mērķtiecīgi sevi profesionāli pilnveido;
 • māk reflektēt par savu profesionālo darbību;
 • ir vismaz 3 gadu darba pieredze.
 • ir ieguvusi labu reputāciju skolēnu, kolēģu, vecāku vidū.

3.     Ekselences balvas apraksts

Ekselences balvu skolotājam veido:  

 • mākslinieciski izgatavots priekšmets ar plāksnīti, uz kuras ir norādīts balvas pasniedzējs;
 • naudas balva, kuru piešķir atbalstītāji, 1400 eiro apmērā;
 • balvas saņemšanas apliecinājuma diploms;
 • izglītības un zinātnes ministra pateicības raksts.

Pilnais nolikums pieejams šeit .