Latvijas Universitātes (LU) Starpnozaru izglītības inovāciju centrs (SIIC) organizēja divu dienu tiešsaistes konferenci dabaszinātņu, matemātikas, inženierzinātņu un tehnoloģiju skolotājiem, akcentējot STEM nozīmību no sākumskolas līdz vidusskolai.

Latvijas izglītības sistēmā tiek uzsākta pilnveidotā mācību satura ieviešana, kur mācību procesa laikā būtiski skolēnus rosināt uzdrīkstēties, domāt un radīt jau agrā vecumā. LU SIIC konferencē dalībniekiem ir iespēja uzzināt gan par domāšanas procesu darbināšanas nozīmi jau sākumskolā, gan skolotāju pieredzi, īstenojot STEM mācību priekšmetus.

Tiešsaistes konference DZMIT skolotājiem: "Dabaszinātnes, matemātika, inženierzinātnes un tehnoloģijas skolā - efektīvi un radoši!" SKATĪTIES ŠEIT

Tiešsaistes konference sākumskolas skolotājiem: "Dabaszinātnes, matemātika, inženierzinātnes un tehnoloģijas skolā - uzdrīkstos, domāju, radu!" SKATĪTIES ŠEIT

Konferences organizē LU SIIC sadarbībā ar Latvijas Universitātes fakultātēm, Valsts izglītības satura centru, Latvijas Universitātes fondu, Latvijas Bioloģijas skolotāju asociāciju, Fizikas skolotāju asociāciju, Matemātikas skolotāju apvienību, Ķīmijas skolotāju asociāciju, Latvijas Ģeogrāfijas biedrību.

 

Konferencē rādītie materiāli pieejami šeit:

1. Prātnieku laboratorijas piedāvātie stundu piemēri: www.siic.lu.lv/skoleniem/metodiskais-materials/

2. Skolotāju izaugsmes atgādnes: www.siic.lu.lv/skoleniem/atgadnes-skolotajam/

19.08.2020

Konferences atklāšana

 • Reinis Znotiņš, Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārais sekretārs 

Video: https://bit.ly/2YTSLPt

 • Valdis Segliņš, Latvijas Universitātes prorektors

Video: https://bit.ly/3lF7Gqk

1. Iedvesmas lekcija: "Kā mācīt skolēnam domāt apgūstot STEM?" 

Piedalās:

 • Uldis Dzērve, LU Staprnozaru izglītības inovāciju centrs

Video: https://bit.ly/3gOgl6c

2. Prātnieku laboratorijas piemēri skolotājam un skolēnam STEM mācīšanai:

Piedalās:

 • Ilze France, LU SIIC, Prātnieku laboratorijas vadītāja
 • Maija Sjomkāne, Prātnieku laboratorijas nodarbību vadītāja, LU Skaitliskās modelēšanas institūts
 • Līga Zālīte, Prātnieku laboratorijas nodarbību vadītāja, Rīgas Franču licejs

Video: https://bit.ly/3jzvz0U

3.Skolu pieredzes stāsti īstenojot Prātnieku laboratorijas veidoto saturu

Piedalās:

 • Dace Namsone, LU SIIC
 • Ilze France, LU SIIC
 • Svetlana Rudzīte, Saldus vidusskola
 • Zina Jonušaite, Babītes vidusskola
 • Kārlis Daģis, Jelgavas Valsts ģimnāzija

Video: https://bit.ly/2QF6C7T
 

Konferencē rādītos materiālus iespējams apskatīt šeit:

1. Prātnieku laboratorijas piedāvātie stundu piemēri: https://www.siic.lu.lv/…/metodiskais-m…/
2. Skolotāju izaugsmes atgādnes: https://www.siic.lu.lv/…/atgadnes-skol…/

Paldies Latvijas Universitātes fonds un mecenātam SIA Mikrotīkls par iespēju īstenot Prātnieku Laboratorijas projektu skolēniem un skolotājiem!

20.08.2020

1. Konferences atklāšana. 

 • Indriķis Muižnieks, Latvijas Universitātes rektors

Video: https://bit.ly/2QJyfg0

 

2. Lekcija: "Skolotājs dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju stundā!"

Piedalās: 

 • Dace Namsone, Dr paed., mag.chem.; Latvijas Universitātes Starpnozaru izglītības inovāciju centra direktore, vadošā pētniece

Video: https://bit.ly/2QKzsUl

 

3. Skolotāju pieredzes stāsti īstenojot STEM mācību stundā

Piedalās:

 • Evija Slokenberga, Jelgavas Valsts ģimnāzija
 • Evija Jaunzeme, Liepājas Raiņa 6.vidusskola
 • Evija Ozola, Talsu 2.vidusskola
 • Zane Oliņa, Skola2030 mācību satura ieviešanas vadītāja

Video: https://bit.ly/2YSg2Bk


4.1. Pētnieku forums: "Kā pētījumu dati var palīdzēt ieviest labo praksi skolā?" Skolotāja ietekme

Piedalās:

 1. "Jaukta tipa mācīšanās programmas izmantošana skolotāju profesionālajā pilnveidē: sākotnējie secinājumi" Kārlis Greitāns, LU SIIC
 2. "Skolotāja sniegums stundā un pašnovērtējums aptaujā – profesionālās pilnveides vajadzību identificēšanai" Līga Čakāne, Inese Dudareva, LU SIIC
 3. "Skolotāju kvalifikācijas prasības Latvijā, ASV un Somijā" Anete Butkēviča, LU SIIC

Video: https://bit.ly/2YTML9h


4.2. Pētnieku forums: "Kā pētījumu dati var palīdzēt ieviest labo praksi skolā?" Skolēna rezultāti

Piedalās:

 1. "Ko var secināt no skolēnu rezultātiem diagnostikas darbos?" Dace Eriņa, LU SIIC
 2. "Kā ilgtermiņā sekot līdzi skolēnu prasmju izaugsmei skolas līmenī?" Pāvels Pestovs, LU SIIC
 3. "Faktori, kas ietekmē skolēna sniegumu skolā kopumā." Ilze Saleniece, LU SIIC

Video: https://bit.ly/31L2d9v

 

5. LU SIIC viesistaba: "Kā plānots realizēt A līmeņu kursus dabaszinātnēs un matemātikā?"

Piedalās:

 • Pāvels Pestovs , Skola2030 vecākais eksperts
 • Ģirts Zāģeris, Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas skolotājs, "Ekselences balva" ieguvējs, LU FMOF doktorants un materiālu autors
 • Vjačeslavs Kaščejevs, LU FMOF profesors

Video: https://bit.ly/2EXxf55

Paldies Valsts izglītības satura centram, Latvijas Universitātei, LU fakultātēm, Bioloģijas skolotāju asociācijai, Fizikas skolotāju asociācijai, Matemātikas skolotāju apvienībai, Ķīmijas skolotāju asociācijai un Latvijas Ģeogrāfijas biedrībai!