2020.gadā konkurss tapa sadarbībā ar LU Fondu un Valsts izglītības saturu centru, kļūstot par atklāto olimpiādi-konkursu. Konkursa norise bija cieši saistīta ar Covid-19 pandēmiju, līdz ar to visas trīs kārtas norisinājās attālināti, bez iespējas komandām satikties klātienē.

Pirmajā kārtā skolēns individuāli veica tiešsaistes uzdevumus LU Moodle vidē, kuru saturu veidoja matemātikas, dabaszinību un programmēšanas (Scratch) jautājumi. Komandas rezultātu veidoja visu skolēnu kopīgi iegūtie punkti. Daļai skolēnu tā bija arī pirmā iespēja piedalīties tiešsaistes konkursā, pilnveidojot IT prasmes. Pirmajā kārtā piedalījās 32 komandas no dažādām Latvijas skolām. 

Otrā un trešā kārta saturiski bija līdzīgas pirmā gada konkursam. Atšķirība bija tā, ka fināla kārtā skolēnu komandas darbojās savā skolā, komunikācija ar konkursa organizatoriem notika Zoom vidē, kur visas komandas bija pieslēgušās konkursam.

Uz konkursa finālu tika izvirzītas 18 komandas no Liepājas Liedaga vidusskolas, E.Kauliņa Lielvārdes vidusskolas, Daugavpils 3. vidusskolas, Ogres 1. vidusskolas, Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas, Kārsavas vidusskolas, Daugavpils Tehnoloģiju vidusskolas-liceja, Liepājas Centra sākumskolas, Staiceles pamatskolas, Skrundas vidusskolas, Daudzeses pamatskolas, Daugavpils 12. vidusskolas, Zemgales vidusskolas, Babītes vidusskolas un Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas.

Konkursa fināla sākuma uzdevumam komanda deleģēja skolēnu pārus, kuri demonstrēja savas  prasmes veikt dabaszinību,  programmēšanas, vai matemātiskās domāšanas uzdevumus. Fināla otrajā daļā visai komandai kopā bija jāsadarbojas, veidojot inženiertehnisku objektu, šogad tas bija ceļamkrāns. Katra komanda strādāja savā skolā, pirms konkursa fināla dienas pa pastu saņema sūtījumu. Sūtījuma kastē bija ievietoti konkursa visi uzdevumi un nepieciešamie pamatmateriāli to veikšanai. Lielu paldies sakām skolotājiem, kuri palīdzēja konkursa norisē.

2020. gada konkursā vislabākos rezultātus uzrādīja un ieguva nominācijas:

Pētniecība - Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas komanda Upīši

Domāšana - Ogres 1.vidusskolas komanda Kubs kvadrātā,

Inženierdizains - E.Kauliņa Lielvārdes vidusskolas komanda Atpakaļ nākotnē

Programmēšana un Lielā balva (fināla kārtas kopsavilkums)  - Liepājas Centra sākumskolas komanda ar tādu pašu nosaukumu. 

Komandas noslēgumā arī pateicās par to, ka konkurss notika neatkarīgi no apstākļiem un secināja, ka tik tālu tika pateicoties kopīgajam darbam, dotajai brīvībai radoši izpausties un kopumā vēlmei pārbaudīt savas spējas dotajos uzdevumos.

Sveicam veiksmīgākās komandas un ikvienu skolēnu, kurš piedalījās, gūstot sev šo jauno pieredzi.

Konkursu organizēja  LU Starpnozaru izglītības inovāciju centrs (LU SIIC) projekta Prātnieku laboratorija ietvaros, kuru administrē LU Fonds, atbalstītājs un mecenāts SIA “Mikrotīkls”, sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru.

Konkursa NOLIKUMS

Konkursa atskats: