2023. gada 28. augustā norisinājās Latvijas Universitātes (LU) Starpnozaru izglītības inovāciju centra (SIIC) organizētā ikgadējā metodiski praktiskā konference „Dabaszinātnes, matemātika, inženierzinātnes un tehnoloģijas skolā efektīvi un radoši”, pulcējot vairāk kā 430 dalībniekus – skolotājus, skolu vadītājus, izglītības ekspertus un politikas veidotājus.

Konferences pirmās daļas ietvaros notikušais:

Paneļdiskusija ”Kāpēc buksē STEM izglītības attīstība?” – diskusijā piedalījās LR Izglītības un zinātnes ministe Anda Čakša, LR Saeimas Izglītības un kultūras komisijas priekšsēdētāja Agita Zariņa-Stūre, LU Padomes locekle, izglītības konsultante Mārīte Seile, Draudzīgā Aicinājuma Liepājas 5. Vidusskolas direktore Inta Korņējeva, VISC eksperts vērtēšanā, Rīgas 72. vidusskolas direktors Pāvels Pestovs, un LU SIIC direktore un vadošā pētniece Dace Namsone.

Pētnieku forums “Kā vērtēt, lai darītu labāk?” – forumā piedalījās LU SIIC zinātniskā grupa – vadošā pētniece Ilze France, pētnieki Ģirts Burgmanis, Kārlis Greitāns, Ilze Saleniece, zinātniskā asistenta p.i. Marta Mikīte un Ildze Čakāne un LU SIIC eksperte Evi Daga-Krūmiņa. 

Sarunas LU SIIC viesistabā: 

  • “Nākotnes izglītība: Kā tehnoloģiju izmantošana ietekmē skolēna mācīšanās pieredzi?” – saruna ar Kosmosa izziņas centra vadītāju Miku Dzeni;
  • “Paplašinātā realitāte izglītībā- izmantojam atbildīgi” - saruna ar LU docenti un pētnieci Tatjanu Pladeri.

Ekspertu diskusija “Tehnoloģiju izmantošana tekstpratības un rēķinpratības vērtēšanā” – diskusijā par ERAF projekta “IT atbalsta sistēmas prototips atgriezeniskās saites sniegšanai skolēnu snieguma uzlabošanai tekstpratības un rēķinpratības apguvei” rezultātiem piedalījās projekta sadarbības partnera SIA “Izglītības sistēmas” pārstāvji Gatis Bolinskis un Armands Slokenbergs, Jelgavas Valsts ģimnāzijas direktora vietniece metodiskajā darbā un matemātikas skolotāja Evija Slokenberga, Draudzīgā Aicinājuma Liepājas 5.vidusskolas direktore Inta Korņējeva, LU SIIC zinātniskā asistenta p.i. Marta Mikīte, diskusiju vadīja LU SIIC pētnieks Ģirts Burgmanis. 

Otrajā daļā dalībniekiem bija iespēja piedalīties LU SIIC ekspertu vadītās darbnīcās, uzklausīt kolēģu ierosinājumus Ideju tirgū, kā arī uzzināt aktualitātes savā mācību priekšmetā.

Atskats par konferenci šeit.

Konferences programma. 

LU SIIC komanda saka paldies ikvienam konferencē iesaistītajam dalībniekam!

Paldies Latvijas Universitātei, LU fakultātēm, Bioloģijas skolotāju asociācijai, Fizikas skolotāju asociācijai, Matemātikas skolotāju apvienībai, Ķīmijas skolotāju asociācijai un Latvijas Ģeogrāfijas biedrībai!