Iniciatīva skolotāja profesijas prestiža celšanai

Latvijas Universitātes Starpnozaru izglītības inovāciju centra (LU SIIC) organizētā “Ekselences balva” pulcē dabaszinātņu un matemātikas skolotājus, lai ieraudzītu labas mācīšanas prakses Latvijas skolās un novērtētu, cik lielā mērā inovācijas izglītībā ienāk skolotāju ikdienā.

Ekselences balvas pasākums ir īpašs ar STEM jomas, kas ir prioritāte Latvijas ilgtspējīgai attīstībai, pedagogu darba popularizēšanu un prestiža veidošanu, ar iespēju sekmēt veiksmīgākās inovatīvās pieredzes pārnesi uz citām skolām. Tas ir  īpaši aktuāli šobrīd, ieviešot jauno mācību saturu un pieeju Latvijas izglītības sistēmā. Pasākuma nozīmīgumu raksturo arī ilggadēja  mecenātu iesaistīšanās, kuri sadarbībā ar Latvijas Universitātes fondu atbalsta STEM izglītības un izcilības popularizēšanu Latvijā.

Konkursa, fināla kārta šogad norisinās 9.martā Rīgas Teikas vidusskolā. Dienas gaitā skolotāji vada un modelē mācību stundas skolēniem, analizē mācību situācijas, risina metodiskus uzdevumus. Ekselences balvas pretendenti iegūst jaunas  idejas, mācoties cits no cita, savukārt žūrijā esošie eksperti vērtē, ar kādām metodēm un inovatīvām pieejām dabaszinātņu un matemātikas skolotāji sagatavo jauniešus darba tirgum un dzīvei. Žūrijā ir Latvijas Universitātes, Valsts izglītības satura centra eksperti, uzņēmumu pārstāvji, iepriekšējā gada Ekselences balvas laureāti.

Dienas noslēgumā notiek svinīgā apbalvošanas ceremonija, kurā tiek godināti visi finālisti par kvalitatīvu mācību procesa īstenošanu skolā, ko nodrošina Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija, Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija, AS “Olainfarm”, IT izglītības fonds – start(it), medicīnas un bioloģijas izpētes un tehnoloģiju uzņēmums SIA "Biosan", SIA "Lielvārds", AS „Latvijas valsts meži”.

Noslēgusies skolotāju izvirzīšana "Ekselences balvai"

Paldies par atsaucību!

Tālākai dalībai izvirzītos skolotājus esam aicinājuši aizpildīt savu profesionālās izaugsmes aprakstu un skolas vadībai – rekomendāciju par skolotāju, nosūtot šos dokumentus organizatoriem no skolas e-pastā.

Pēc tam mūsu eksperti, rūpīgi izvērtējot saņemto informāciju, izvēlēsies līdz pieciem pretendentiem katrā mācību priekšmetā klātienes kārtai.

Dalībai klātienes kārtā tiek izvirzīti skolotāji, kuri neklātienes kārtā ieguvuši vislielāko punktu skaitu atbilstoši šādiem kritērijiem:

  • skolotājs vada mūsdienīgas un aizraujošas stundas;
  • skolotājs ieinteresē mācīties un palīdz sasniegt labākos rezultātus ikvienam skolēnam;
  • skolotājam ir prasme reflektēt par savu profesionālo darbību un mērķtiecīgi to pilnveidot;
  • skolotājam ir vismaz 3 gadu darba pieredze;
  • skolotājam ir laba reputācija skolēnu, kolēģu, vecāku vidū.

Matemātikas, fizikas, ķīmijas, bioloģijas skolotāju konkurss - „Ekselences balva”

“Ekselences balva” ir skolotāju profesionālās meistarības apliecinājums – pasākums, kas plašākas sabiedrības vidū ļauj atklāt dabaszinātnēs un matemātikā patiesi izcilus skolotājus, kuri spēj veidot mācību procesu atbilstošu laikam. Vienlaikus tā ir platforma skolotājiem saistošu un oriģinālu ideju apmaiņai.

Konkursā piedalās skolotāji, ar kuru darbu varam lepoties, kuri savās stundās māca skolēniem būt uzņēmīgiem un radošiem, rosina skolēniem darboties kā pētniekiem, izmantot informācijas tehnoloģiju priekšrocības, vada stundas arī ārpus klases, kā arī dalās savā pieredzē ar kolēģiem.

Pēc e-pieteikuma iesniegšanas organizatori uzrunās pieteiktos dalībniekus tālākai dalībai otrajā kārtā.

Labākie balvas pretendenti tiksies finālā, lai apmainītos ar inovatīvām idejām, analizētu mācību situācijas, risinātu metodiskus uzdevumus, modelētu un vadītu nodarbības skolēniem. Dienas noslēgumā notiks svinīga apbalvošanas ceremonija, kurā tiks godināti visi finālisti.

Ekselences balvu skolotājam veido:  

  • mākslinieciski izgatavots priekšmets ar plāksnīti, uz kuras ir norādīts balvas pasniedzējs;
  • naudas balva, kuru piešķir atbalstītāji, 1400 eiro apmērā;
  • balvas saņemšanas apliecinājuma diploms;
  • izglītības un zinātnes ministra pateicības raksts.

Pasākumu „Ekselences balva” organizē LU Starpnozaru izglītības inovāciju centrs sadarbībā ar Latvijas Universitātes fondu un Valsts izglītības satura centru, Izglītības Zinātnes ministriju.

Dienas noslēgumā notiek svinīgā apbalvošanas ceremonija, kurā tiek godināti visi finālisti par kvalitatīvu mācību procesa īstenošanu skolā, ko nodrošina Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija, Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija, AS “Olainfarm”, IT izglītības fonds – start(it), medicīnas un bioloģijas izpētes un tehnoloģiju uzņēmums SIA "Biosan", SIA "Lielvārds", AS „Latvijas valsts meži”.

             

„Ekselences balvas” nolikums.