2021. gadā Jau desmito reizi tiek organizēta "Ekselences balva"

 Lai sekmētu paveiktā ilgtspēju un veiksmīgākās inovatīvā darba pieredzes pārnesi uz citām skolām, ir svarīga izcilības izcelšana individuāla skolotāja darbā ar plašākas sabiedrības iesaistīšanos, piešķirot īpašu – Ekselences balvu, tā atzīmējot pašus labākos, visefektīvāk strādājošos.

 • Skolotāju var pieteikt jebkurš - skolēni, vecāki, kolēģi, skolas vadības pārstāvji.
 • Tā ir iespēja parādīt un lepoties ar Jūsu skolā esošajiem dabaszinātņu, matemātikas un ar šo gadu arī ar vācu valodas skolotājiem, izvirzītājiem pretendentiem saņemot atzinību par izcilu ikdienas darbu ar bērniem savā skolā.
 • Ekselences balvu piešķir Latvijas Universitātes Starpnozaru izglītības inovāciju centrs sadarbībā ar Latvijas Universitātes Fondu, Valsts izglītības satura centru, Izglītības un zinātnes ministriju, Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāti, uzņēmumu asociācijām – Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociāciju, Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociāciju, AS „Latvijas valsts meži”, Accenture Latvia un LIDL Latvija.

Ekselences balva tiek piešķirta bioloģijas, fizikas, ķīmijas, matemātikas un ar šo gadu arī vācu valodas skolotājiem, kuri:

 • māca skolēnus būt uzņēmīgiem un radošiem;
 • rosina darboties kā pētniekiem;
 • aicina skolēnus izmantot informāciju tehnoloģiju priekšrocības;
 • vada stundas arī ārpus klases – dabā, uzņēmumā, zinātnes centrā vai citur;
 • mērķtiecīgi sevi profesionāli pilnveido;
 • dalās pieredzē ar kolēģiem;
 • ieinteresē skolēnus mācīties un palīdz sasniegt labākos rezultātus;
 • ir ieguvuši labu reputāciju skolēnu, kolēģu, vecāku vidū.

„Ekselences balvas” nolikums. 

 

2019. gada iniciatīva skolotāja profesijas prestiža celšanai

Latvijas Universitātes Starpnozaru izglītības inovāciju centra (LU SIIC) organizētā “Ekselences balva” pulcē dabaszinātņu un matemātikas skolotājus, lai ieraudzītu labas mācīšanas prakses Latvijas skolās un novērtētu, cik lielā mērā inovācijas izglītībā ienāk skolotāju ikdienā.

Ekselences balvas pasākums ir īpašs ar STEM jomas, kas ir prioritāte Latvijas ilgtspējīgai attīstībai, pedagogu darba popularizēšanu un prestiža veidošanu, ar iespēju sekmēt veiksmīgākās inovatīvās pieredzes pārnesi uz citām skolām. Tas ir  īpaši aktuāli šobrīd, ieviešot jauno mācību saturu un pieeju Latvijas izglītības sistēmā. Pasākuma nozīmīgumu raksturo arī ilggadēja  mecenātu iesaistīšanās, kuri sadarbībā ar Latvijas Universitātes fondu atbalsta STEM izglītības un izcilības popularizēšanu Latvijā.

Konkursa, fināla kārta 2020. gada 9. martā norisinājās Teikas vidusskolā. Dienas gaitā skolotāji vada un modelē mācību stundas skolēniem, analizē mācību situācijas, risina metodiskus uzdevumus. Ekselences balvas pretendenti iegūst jaunas  idejas, mācoties cits no cita, savukārt žūrijā esošie eksperti vērtē, ar kādām metodēm un inovatīvām pieejām dabaszinātņu un matemātikas skolotāji sagatavo jauniešus darba tirgum un dzīvei. Žūrijā ir Latvijas Universitātes, Valsts izglītības satura centra eksperti, uzņēmumu pārstāvji, iepriekšējā gada Ekselences balvas laureāti.

Dienas noslēgumā notiek svinīgā apbalvošanas ceremonija, kurā tiek godināti visi finālisti par kvalitatīvu mācību procesa īstenošanu skolā, ko nodrošina Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija, Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija, AS “Olainfarm”, IT izglītības fonds – start(it), medicīnas un bioloģijas izpētes un tehnoloģiju uzņēmums SIA "Biosan", SIA "Lielvārds", AS „Latvijas valsts meži”.

Matemātikas, fizikas, ķīmijas, bioloģijas skolotāju konkurss - „Ekselences balva” 2019. gadā

“Ekselences balva” ir skolotāju profesionālās meistarības apliecinājums – pasākums, kas plašākas sabiedrības vidū ļauj atklāt dabaszinātnēs un matemātikā patiesi izcilus skolotājus, kuri spēj veidot mācību procesu atbilstošu laikam. Vienlaikus tā ir platforma skolotājiem saistošu un oriģinālu ideju apmaiņai.

Konkursā piedalās skolotāji, ar kuru darbu varam lepoties, kuri savās stundās māca skolēniem būt uzņēmīgiem un radošiem, rosina skolēniem darboties kā pētniekiem, izmantot informācijas tehnoloģiju priekšrocības, vada stundas arī ārpus klases, kā arī dalās savā pieredzē ar kolēģiem.

Pēc e-pieteikuma iesniegšanas organizatori uzrunās pieteiktos dalībniekus tālākai dalībai otrajā kārtā.

Labākie balvas pretendenti tiksies finālā, lai apmainītos ar inovatīvām idejām, analizētu mācību situācijas, risinātu metodiskus uzdevumus, modelētu un vadītu nodarbības skolēniem. Dienas noslēgumā notiks svinīga apbalvošanas ceremonija, kurā tiks godināti visi finālisti.

Ekselences balvu skolotājam veido:  

 • mākslinieciski izgatavots priekšmets ar plāksnīti, uz kuras ir norādīts balvas pasniedzējs;
 • naudas balva, kuru piešķir atbalstītāji, 1400 eiro apmērā;
 • balvas saņemšanas apliecinājuma diploms;
 • izglītības un zinātnes ministra pateicības raksts.

Pasākumu „Ekselences balva” organizē LU Starpnozaru izglītības inovāciju centrs sadarbībā ar Latvijas Universitātes fondu un Valsts izglītības satura centru, Izglītības Zinātnes ministriju.

Dienas noslēgumā notiek svinīgā apbalvošanas ceremonija, kurā tiek godināti visi finālisti par kvalitatīvu mācību procesa īstenošanu skolā, ko nodrošina Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija, Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija, AS “Olainfarm”, IT izglītības fonds – start(it), medicīnas un bioloģijas izpētes un tehnoloģiju uzņēmums SIA "Biosan", SIA "Lielvārds", AS „Latvijas valsts meži”.