BIOLOĢIJA
8. klase 4. temats Mugurkaulnieki ar nepastāvīgu
ķermeņa temperatūru
9. - 10. stunda. Cilvēka darbības ietekme uz abinieku, rāpuļu un zivju izplatību

 

Stundā sasniedzamie rezultāti:

 

  • Izsaka un pamato viedokli par eksotisko rāpuļu, abinieku un zivju turēšanu mājas apstākļos, izanalizējot dažādas sadzīves situācijas.
  • Ir iepazinis problēmas zivsaimniecībā, maluzvejniecībā, mazo HES un ūdens piesārņojuma ietekmi uz rāpuļu, abinieku un zivju dzīves vidi.
Stundā izmantojamie atbalsta materiāli:

 

Uzdevumu piemēri

3.5., 3.6., 6.1., 6.2., 6.3., 7.1., 8.1., 8.2., 8.3.
Ieteikumi:

 

Lai pārrunātu dažādas situācijas, izmanto atbilstošus uzdevumu piemērus.