Vizuālie materiāli fizikā 9. klasei

1. Elektriskās ķēdes

2. Elektromagnētisko viļņu (EMV) lietojums

3. Efektīvs un videi draudzīgs enerģijas lietojums

4. Fizika un tehnika

5. Novērojamais Visums

Papildmateriāli 8. klasei

Noteikumi spēlēm