Stundu piemēri

Ikvienai stundai norādīti konkrēti sasniedzamie rezultāti. Uzdevumu piemēri ietver uzdevumus, kas izmantojami kā paraugi katra plānotā rezultāta sasniegšanai. 

Sasniedzamo rezultātu ceļvedi tematā – temata apguves plānojums pa stundām, izmantojams kā paraugs, piemērojot to konkrētas klases iespējām un vajadzībām. 

Ieskaties arī "Prātnieku laboratorijas" veidotajā projektā šeit: STUNDU PIEMĒRI

Bioloģija, 7. klase: "Putnu galvenās pazīmes"

Bioloģija, 10. klase: "Kāpēc augi atšķiras?"

Dabaszinības, 2. klase: "Materiāls jumta salabošanai"

Dabaszinības, 4. klase: "Auga uzbūve saistībā ar vidi, kurā tas aug"

Dabaszinības, 4. klase: "Dārzs uz palodzes"

Dabaszinības, 4. klase: "Kā būvē augstceltnes?"

Dabaszinības, 5. klase: "Termosa modeļa izveidošana"

Fizika, 8. klase: "Skaņas izolēšana"

Fizika, 12. klase: "Redzes uzlabotāja modelēšana"

Matemātika, 1. klase: "Pāra un nepāra skaitļi"

Matemātika, 3. klase: "Kalendārs"

Matemātika, 3. klase: "Lentīte dāvanu kastītei"

Matemātika, 3. klase: "Objektu grupēšana pēc kopīgām un atšķirīgām pazīmēm"

Matemātika, 3. klase: "Statistiskais pētījums"

Matemātika, 3. klase: "Teksta uzdevumu risināšana"

Matemātika, 4. klase: "Ātrums"

Matemātika, informātika, 8. klase: "Pētījuma anketu izveidošana, rezultātu apkopošana un prezentēšana"