Kompetenci attīstoša mācīšanās

Autori: Dace Namsone, Līga Čakāne, Anete Butkēviča Dizaina autors: Miks Dzenis Redaktore: Anita Vēciņa Izdevējs: LU Starpnozaru izglītības inovāciju centrs ISBN: 978-9934-556-38-8 2018 41 lpp. PDF 1. Nodaļa. Kompetence kā mācīšanās rezultāts. 2. Nodaļa. Skolēna mācīšanās iedziļinoties. 3. Nodaļa. Skolēns jēgpilni lieto IKT rīkus. 4. Nodaļa. Skolēna kognitīvās darbības dziļuma mērīšana. 5. Nodaļa. Kompleksa snieguma vērtēšanas kritēriji. 6. Nodaļa. Kā veidot snieguma līmeņa aprakstus? 7. Nodaļa. Formatīvā vērtēšana. 8. Nodaļa. Skolotājam nepieciešamās prasmes. 9. Nodaļa. Skolotāja digitālās prasmes. 10. Nodaļa. Skola, kurā rezultāti uzlabojas. 11. Nodaļa. Pārmaiņu ieviešanas vadība. 12. Nodaļa. Efektīvi skolotāju mācīšanās modeļi. 13. Nodaļa. Kā skolotājs seko savai izaugsmei? 14. Nodaļa. Skolotāju sadarbības līmeņi un mērķi. 15. Nodaļa. Efektīva skolotāju darbība. 16. Nodaļa. Savstarpēja stundu vērošana un analīze. 17. Nodaļa. Kā pētīt mācību stundu? 18. Nodaļa. Rīcībpētījums. 19. Nodaļa. Skolotājs līderis.