Zinātība skolai

 

Autori: Dace Namsone, Kārlis Greitāns, Ģirts Burgmanis, Anete Butkēviča, Solvita Lazdiņa, Ilze France, Pāvels Pestovs

Datorgrafika un makets: Ineta Priga

Literārā redaktore: Agita Kazakeviča

Izdevējs: LU Starpnozaru izglītības inovāciju centrs

ISBN 978-9934-18-857-2

ISBN 978-9934-18-858-9 (PDF)

2022

Lejuplādēt PDF