"METODISKO IDEJU LABORATORIJAS" VEBINĀRI

 

2021.gada 1. jūnijā ar tēmu "Kā varam izmantot diagnosticējošos darbus mācību procesā?" iesākām vebināru sēriju skolotājiem “Metodisko ideju laboratorijas” ietvaros.


“Metodisko ideju laboratorija” radās kā turpinājums “Prātnieku laboratorijai” – skaidri ieraugāma nepieciešamība sarunāties ar skolotājiem par dažādiem metodiskiem jautājumiem STEM apguvē gan sākumskolā, gan pamatskolā un vidusskolā. Šodienas situācijā kā jēgpilnākās redzējām sarunas 1 stundas vebināra formātā, piedaloties attiecīgā mācību priekšmeta skolotājam, savukārt citiem kolēģiem ar iespēju komentēt, uzdot jautājumus, kā arī rosināt tēmas nākamajām sarunām.


Sākot ar septembri, 2021./22. mācību gadā “Metodisko ideju laboratorijas ietvaros” vebināri tiek organizēti regulāri. Tajos būs iespēja apmainīties idejām par konkrētiem metodiskiem jautājumiem dabaszinātņu (dabaszinības, fizika, ķīmija, bioloģija, ģeogrāfija), matemātikas, vēstures un sociālo zinību jomās.

Septembrī uzsākām vebināru ciklu ar sarunām
"Kā varam izmantot diagnosticējošos darbus mācību procesā?"


Septembra, oktobra un novembra vebināri sākumskolas skolotājiem tiek organizēti ar projekta “Prātnieku laboratorija” atbalstu, projektu administrē LU Fonds, atbalstītājs un mecenāts SIA “Mikrotīkls”(https://www.facebook.com/pratnieku.laboratorija).

Sākot ar 16. novembri, vebināru norise tiek nodrošināta ar projekta “Scientix4” atbalstu. Projektu īsteno Latvijas Universitātes Starpnozaru izglītības inovāciju centrs kā Scientix Nacionālais kontaktpunkts Latvijā, Pētījumu un inovāciju programmas HORIZON 2020 ietvaros (https://www.siic.lu.lv/projekti/scientix-atbalsta-centrs/ ).
 

2022. gada janvārī-aprīlī plānoti 4 vebināri katrā mācību priekšmetā. Nākamā mēneša vebināru datumi tiek izziņoti iepriekšējā mēneša pēdējā nedēļā.


Informācija par aktuālajiem vebināriem regulāri tiek atjaunota vietnēs https://www.siic.lu.lv/par-mums/zinas/  un https://www.facebook.com/SIIC.LU .