LABĀS PRAKSES E-PIEMĒRI SKOLOTĀJIEM

Aicinām izmantot krātuvi, lai domātu par mācīšanas/mācīšanās dažādajiem aspektiem, iegūtu priekštatu par to, kā mācīšanu īsteno dažādi skolotāji.  Rosinām gūt idejas un  izmantot tās  ikdienas praksē.

Mācību stundu video fragmenti atrodami, izmantojot katalogu.

Fragmentus variet atlasīt pēc

  • mācību priekšmeta,
  • klašu posma (1.- 3.kl., 4 – 6. kl., 7 – 9.kl., vidusskola)
  • citas kataloga sadaļas.

Ja Jūs interesē video fragmenti par konkrētu jautājumu, izvēlieties no kataloga:

  • stundas daļas –aktualizācija; apjēgšana un iegūto zināšanu lietošana; refleksija;
  • galvenie sasniedzamie rezultāti skolēnam – izpratne; prasmes; kompleksi sasniedzamie rezultāti;
  • mācīšanās vadīšana – sasniedzamā rezultāta komunicēšana; formatīvā vērtēšana; diferencēšana;
  • metodes un paņēmieni – uzdevumi; saruna; pētījums u.c.

Ko ieraudzīsiet stundu video fragmentos?

Katrs video piemērs sākas ar informāciju par stundas tematu un  sasniedzamo rezultātu. Ar īsu anotāciju un jautājumiem aicinām pievērst uzmanību būtiskām stundas norises detaļām. Savu viedokli Jums iespējams salīdzināt ar komentāru video fragmenta noslēgumā. Viens un tas pats video fragments var būt atrodams dažādās kataloga sadaļās (piemēram, pie stundas daļām un pie prasmju mācīšanās). Atšķirīgi būs jautājumi, kuriem skatoties pievērst uzmanību.

Labās prakses e-piemēru krātuve tiks papildināta un atjaunota, aicinām sekot līdzi informācijai.

Atsauksmes, ierosinājumus aicinām sūtīt LU Starpnozaru izglītības inovāciju centram, laine.bluma@lu.lv .