2018

Namsone, D., & Čakāne, L. (2018). A Collaborative Classroom-Based Teacher Professional Learning Model. In Yeo J., Teo T., Tang KS. (eds) Science Education Research and Practice in Asia-Pacific and Beyond (pp. 177-195). Singapore, Springer Nature. DOI: https://doi.org/10.1007/978-981-10-5149-4_13

Namsone, D., Dudareva, I., Čakāne, L., & Butkēviča, A. (2018). Kompetenci attīstoša mācīšanās: Ieteikumi izglītības politikas un rīcībpolitikas veidotājiem. Rīga : LU Starpnozaru izglītības inovāciju centrs. URL: https://www.siic.lu.lv/skolam/petnieciba/ieteikumi-kompetenci-attistosa-macisanas/ ISBN 9789934556388.

Bērtule, D., & Namsone, D. (2018). Cognitive depth of teaching and learning progress in Biology from 7th till 9th grade. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference, p. 54-62, 25.-26.05.2018, Rēzekne, Latvia. http://dx.doi.org/10.17770/sie2018vol1.3224

Pestovs, P., & Namsone, D., (2018). Performance Assessment in Science National Level Diagnostic Tests. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference, p. 376-385, 25.-26.05.2018, Rēzekne, Latvia. http://dx.doi.org/10.17770/sie2018vol1.3215

Butkēviča, A., Zandbergs, U., Namsone, D., & Briķe, S. (2018). Exploring the Input of Competence Assessment to Goal-setting in Various Types of Organizations. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference. Volume VI, May 25th -26th, 2018. p. 130-141. http://dx.doi.org/10.17770/sie2018vol1.3280

Zandbergs, U., Namsone, D., & Briķe, S., Butkēviča, A. (2018).  Model of Linking Organization Goals to Employee Competence Management for Formal and Non-formal Education Providers. 13th International Baltic Conference on Databases and Information Systems, July 1-4, 2018, Trakai, Lithuania.

Butkēviča, A. (2018). Goal Management & Teacher Competence Development in Schools.  In Daniela, L. (Ed.) Innovations, technologies and research in education (pp. 199-214). Cambridge Scholars Publishing. Presented at the ATEE Spring Conference in Riga, Latvia, May 12-13, 2017.

 

Kolektivā monogrāfija:

Namsone, D. (Zin. Red.) (2018). Mācīšanās lietpratībai. Rīga: Latvijas Universitātes akadēmiskais apgāds. https://doi.org/10.22364/ml.2018  ISBN 978-9934-18-341-6

  1. Oliņa, Z., Namsone, D., & France, I. (2018). Kompetence kā komplekss skolēna mācīšanās rezultāts (18-43.lpp.). Namsone, D. (Zin. Red.) Mācīšanās lietpratībai. Rīga: Latvijas Universitātes akadēmiskais apgāds.  https://doi.org/10.22364/ml.2018.1
  2. Namsone, D., & Oliņa, Z. (2018).  Kas ir mācīšanās iedziļinoties jeb kādā procesā mācīšanās rezultāts var būt competence (44-65.lpp.) Namsone, D. (Zin. Red.) Mācīšanās lietpratībai. Rīga: Latvijas Universitātes akadēmiskais apgāds.  https://doi.org/10.22364/ml.2018.2
  3. Namsone, D., & Oliņa, Z. (2018).  Kā vērtēt kompleksu sniegumu (66-92.lpp.). Namsone, D. (Zin. Red.) Mācīšanās lietpratībai. Rīga: Latvijas Universitātes akadēmiskais apgāds.   https://doi.org/10.22364/ml.2018.3
  4. Čakāne, L., Namsone, D., Pestovs, P., & Bērtule, D. (2018). Ko rāda makrolīmeņa vērtēšanas darbu analīze eksaktajos mācību priekšmetos trīs gadu period (93-130.lpp.). Namsone, D. (Zin. Red.) Mācīšanās lietpratībai. Rīga: Latvijas Universitātes akadēmiskais apgāds. https://doi.org/10.22364/ml.2018.4
  5. Čakāne, L. (2018). Formatīvās vērtēšanas lomas pastiprināšanās, īstenojot mācīšanos iedziļinoties (131-145. lpp.). Namsone, D. (Zin. Red.) Mācīšanās lietpratībai. Rīga: Latvijas Universitātes akadēmiskais apgāds.  https://doi.org/10.22364/ml.2018.5
  6. Namsone, D., Volkinšteine, J., & Lāce, G. (2018). Skolotājam nepieciešamās kompetences (146-157. lpp.). Namsone, D. (Zin. Red.) Mācīšanās lietpratībai. Rīga: Latvijas Universitātes akadēmiskais apgāds.   https://doi.org/10.22364/ml.2018.6
  7. Namsone, D., Čakāne, L., Volkinšteine, J., Butkēviča, A. (2018). Kā novērtēt skolotāju sniegumu un mērķtiecīgi pilnveidot skolotāju prasmes (158-188. lpp.).
  8. Dudareva, I. (2018). Informācijas tehnoloģijas mācīšanās iedziļinoties atbalstam (189-211. lpp.). Namsone, D. (Zin. Red.) Mācīšanās lietpratībai. Rīga: Latvijas Universitātes akadēmiskais apgāds. https://doi.org/10.22364/ml.2018.8
  9. Logins, J. (2018). Informācijas tehnoloģijas formatīvajā vērtēšanā (212-231.lpp.). Namsone, D. (Zin. Red.) Mācīšanās lietpratībai. Rīga: Latvijas Universitātes akadēmiskais apgāds.  https://doi.org/10.22364/ml.2018.9
  10. Čakāne, L., & Butkēviča, A. (2018). Inovāciju pārnese skolā un starp skolām (232-250. lpp.) Namsone, D. (Zin. Red.) Mācīšanās lietpratībai. Rīga: Latvijas Universitātes akadēmiskais apgāds.   https://doi.org/10.22364/ml.2018.10