Atbalsta materiāli

Ikvienai stundai norādīti konkrēti sasniedzamie rezultāti. Uzdevumu piemēri ietver uzdevumus, kas izmantojami kā paraugi katra plānotā rezultāta sasniegšanai. 

Sasniedzamo rezultātu ceļvedi tematā – temata apguves plānojums pa stundām, izmantojama kā paraugs, piemērojot to konkrētas klases iespējām un vajadzībām. 

Pieejami demonstrējumu, laboratorijas un pētniecisko darbu apraksti. Jūsu rīcībā arī plašs stundās izmantojamo vizuālo materiālu klāsts. 

 

Lai piekļūtu materiāliem:

1. Jābūt E-klases vai Mykoob reģistrētajiem lietotājiem.
2. Jāpieslēdzas E-klasei vai Mykoob, ievadot savu E-klases lietotājvārdu un paroli.
3. Kad esat autorizējies, meklējiet ESF projekta "Dabaszinātnes un matemātika" (dzm.lv) atbalsta materiālus.

*Informējam, ka pieejamās animācijas atbalsta materiālos iespējams var nestrādāt