Nacionālais kontakta punkts Latvijā

LU Starpnozaru izglītības inovāciju centrs ir tiešā sadarbība ar zinātniskās izglītības kopienu Eiropā!

Scientix nacionālie kontakta punkti (NKP) nodrošina svarīgu saikni starp Scientix Eiropas līmenī un aktivitātēm, kas notiek tavā valstī. Tie komunicē ar STEM profesionāļu nacionālajām kopienām, informē par Scientix aktivitātēm un organizē seminārus, vebinārus un citus pasākumus.

NKP arī novēro un analizē nacionālās iniciatīvas saistībā ar zinātniskās izglītības politiku un praksi, ko pēc tam publicē Scientix tīmekļa vietnē, sniedzot pārskatu par Eiropā notiekošajām nacionālām iniciatīvām zinātniskajā izglītībā.

Par SCIENTIX

Scientix veicina un atbalsta Eiropas mēroga sadarbību starp STEM (ZTIM - zinātnes, tehnikas, inženierijas un matemātikas) skolotājiem, izglītības pētniekiem, politiku veidotājiem un citiem STEM izglītības profesionāļiem.

Sākotnēji (2009. – 2012.) projekts izveidoja tiešsaistes portālu, lai apkopotu un prezentētu Eiropas STEM izglītības projektus un to rezultātus, un organizēja vairākus skolotāju seminārus. Galvenais kontaktu veidošanas pasākums bija Scientix konference, kas notika Briselē, 2011. gada maijā.

Scientix projekta otrā posma (2013. – 2015.) mērķis bija paplašināt kopienu katrā iesaistītajā valstī. Caur nacionālo kontakta punktu (NKP) tīklu Scientix sasniedza katras valsts skolotāju kopienas, un veicināja valstisku stratēģiju veidošanu, lai zinātnes un matemātikas izglītībā plašāk izmantotu uz ievāktiem datiem balstītas un citas inovatīvas pieejas.

Šīs darbības turpinājās arī trešajā Scientix posmā (2016.-2019.), kuru finansē Eiropas Savienības Horizon 2020 programma pētījumiem un inovācijām. Scientix sākotnēji radās pēc Eiropas Komisijas iniciatīvas, un kopš tās sākuma to koordinē European Schoolnet – konsorcijs Briselē, ko veido trīsdesmit izglītības ministrijas, kas arī ir noteicošais faktors mācību inovācijā, un sekmē Eiropas sadarbību skolām un skolotājiem.

Šobrīd ir uzsākts projekta ceturtais posms (2020. - 2022.).

 

Projekta nosaukums: “Scientix4” 

Finansētājs: HORIZON 2020, Pētījumu un inovāciju programma 

Projekta īstenotājs: EUN Partnership 

Projekta partneris: Latvijas Universitāte – Scientix Nacionālais kontaktpunkts Latvijā 

Projekta īstenošanas termiņš: 15.10.2020. – 31.12.2022. 

Kopējās izmaksas LU: 12 000 EUR 

Projekta vadītāja: vadošā pētniece, Dr. math. Ilze France 

Projekta uzdevumi: Atbalsts Scientix tīklojuma un STEM izglītības popularizēšanai 

 • Scientix izplatīšana nacionālā līmenī 
 • STEM izglītības profesionālās pilnveides aktivitāšu organizēšana: 
 • 4 vebināri 
 • 4 semināri 
 • 2 konferences 
 • atbalsts skolām STEM stratēģiju izstrādē 

22.11.2021.

2021. gada novembrī un 2022. gada janvārī-aprīlī ar projekta Scientix 4 atbalstu “Metodisko ideju laboratorijas ietvaros” tiks organizēti vebināri STEM skolotājiem. Tajos būs iespēja apmainīties idejām par konkrētiem metodiskiem jautājumiem dabaszinātņu (dabaszinības, fizika, ķīmija, bioloģija, ģeogrāfija) un matemātikas jomās.

Informācija par aktuāliem vebināriem aplūkojama ziņu sadaļā. Notikušo vebināru ieraksti atrodami: https://www.siic.lu.lv/resursi/metodisko-ideju-laboratorijas-vebinari/ .

 

SCIENTIX ieguvumi

Galvenās Scientix personas ir skolotāji, pētnieki un projektu vadītāji STEM izglītībā, kā arī politiku veidotāji. Katra no šīm grupām var gūt labumu no Scientix aktivitātēm un pasākumiem.

­­Skolotājiem


Pētniekiem/ projektu vadītājiem


Politiku veidotājiem:


SCIENTIX vēstnieki

Scientix vēstnieki, kas ir mūsu skolotāju grupas biedri, veicina un informē par Scientix savus biedrus – zinātnes un matemātikas skolotājus visā Eiropā.

Viņi prezentē Scientix skolās un nacionālās skolotāju apvienībās, konferencēs un semināros, kā arī sniedz skolotājiem padomus, kā iesaistīties Eiropas sadarbībā STEM jomā. Viņi arī palīdz izstrādāt un testēt dažādus Scientix rīkus un pakalpojumus, un nodrošina Scientix krātuves materiālu pedagoģisko kvalitāti.

Ja vēlies savā skolā rīkot prezentāciju par Scientix vai iekļaut to kā daļu citā pasākumā, vari sazināties ar Scientix Vēstniekiem

 • Laine Blūma - LU Starpnozaru izglītības inovāciju centrs [Rīga] | laine.bluma@lu.lv
 • Biruta Pjalkovska - Rīga | bpjalkovska@gmail.com
 • Zane Pilsneniece - Ulbroka, Jūrmala | zanep@inbox.lv
 • Ilze Šmate - Pāle | ilze77ilze@gmail.com

Kontakti sadarbībai

Laine Blūma, LU Starpnozaru izglītības inovāciju centra projektu vadītāja

 • e-pasts: laine.bluma@lu.lv
 • tel.: 28351676
 

DOTIES UZ SCIENTIX OFICIĀLO LAPU