Jaunumi

Starpnozaru izglītības inovāciju centrs (LU SIIC) aicina uz atklātajām lekcijām.

Nordplus programmas projekta “Efektīvi matemātikas mācīšanas paņēmieni sākumskolas izglītībā” dalībnieki tiekas Latvijā, kopīgi vēro matemātikas stundas, iepazīst LU SIIC darbību un ciemojas Cēsīs

LU viespētniece Astrīda Cīrule saņem balvu par izciliem sasniegumiem un nozīmīgu ieguldījumu matemātikas izglītības jomā

Aizvadīta skolotāju konference "Dabaszinātnes, matemātika, inženierzinātnes un tehnoloģijas skolā efektīvi un radoši"

“DABASZINĀTNES, MATEMĀTIKA, INŽENIERZINĀTNES UN TEHNOLOĢIJAS SKOLĀ EFEKTĪVI UN RADOŠI”

“Mācību stundu izpēte” (36 stundas)

"Skola kā mācīšanās organizācija”, 24 stundas

Konference "DABASZINĀTNES, MATEMĀTIKA, INŽENIERZINĀTNES UN TEHNOLOĢIJAS SKOLĀ EFEKTĪVI UN RADOŠI"

Atvērta reģistrācija konferencei "DABASZINĀTNES, MATEMĀTIKA, INŽENIERZINĀTNES UN TEHNOLOĢIJAS SKOLĀ EFEKTĪVI UN RADOŠI"