skolas vadībai

mācību jomu koordinatoriem

visiem pedagogiem

izglītības pārvaldēm

 

Piedāvājam jaunas programmas un praksē izmēģinātas inovatīvas mācīšanās formas, kas atbilst pedagogu, izglītības iestāžu vadītāju un speciālistu vajadzībām:

darbnīcas, seminārus, meistarklases, mācīšanās grupas, treniņus, mācības tiešsaistē, individuālas konsultācijas, problēmu diagnostiku.

Nodarbībās svarīga ikviena dalībnieka iesaistīšanās, tās ietver mācību stundu vērošanu un analīzi, lomu spēles, simulācijas, interaktīvus uzdevumus un darbu ar reālām dalībnieku dzīves situācijām.

Nodarbības notiek pie Jums skolā vai Latvijas Universitātes telpās.

 

Skolotāju atziņas pēc profesionālās pilnveides nodarbībām.
–    „Turpmāk katru stundu pārbaudīšu, vai esmu sasniegusi plānoto rezultātu.”
–    „Katru mācību stundu plānot tā, lai skolēni aktīvi darbotos un arī paši būtu ieinteresēti mācību procesā.”
–    „Sadarbība kolēģu starpā būtiski uzlabo gan manu darbu, gan skolas tēlu.”
–    „Ir iedots pozitīvs lādiņš, kā uzsākt jauno mācību gadu. Parādīts ceļš, kā veidot jēgpilnu un radošu stundu!”
–    „Jāuzdrīkstas maksimāli daudz skolēnam atklāt pašam, kaut arī tas aizņem daudz laika.”
–    „Jāsāk ar izpratni, nevis algoritmu!”
–    „Visnoderīgākā bija iespēja analizēt stundas, jo tas pašai radīja skaidrību par stundu plānošanu."
–    „Guvu pārliecību, ka nevajag baidīties eksperimentēt. Skolēni centīsies visu izdarīt vislabākajā veidā.”

Skolu vadītāju atziņas pēc profesionālās pilnveides nodarbībām.
–    „Visaugstāk vērtēju iespēju redzēt sevi, savus kolēģus no malas mācību stundās un analizēt situācijas, jo tās bija ļoti reālas.”
–    „Ja gribi, lai skolēniem būtu labākas sekmes, lai skolēni strādātu, vispirms ir jāstrādā (jāplāno) pašam skolotājam.”
–    „Ieguvu citādāku skatījumu uz mācību stundu analīzi un vērtēšanu.”


LU SIIC profesionālās pilnveides programmas:

Dabaszinātņu un matemātikas skolotājiem
Skolu vadītājiem un vadītāju vietniekiem
Visiem skolas skolotājiemPlašāka informācija par nodarbībām un to izmaksām:
LU Starpnozaru izglītības inovāciju centrs
Zeļļu iela 23 (6.stāvs), Rīga, LV-1002
Tālrunis: 67033740
E-pasts: dace.rutina@lu.lv