Skolotāju un skolu vadītāju profesionālā pilnveide

- Piedāvājam jaunas programmas un praksē izmēģinātas inovatīvas mācīšanās formas, kas atbilst skolotāju un skolu vadītāju vajadzībām: darbnīcas, seminārus, meistarklases, mācīšanās grupas, treniņus, mācības tiešsaistē, individuālas konsultācijas, problēmu diagnostiku.

-Nodarbībās svarīga ikviena dalībnieka iesaistīšanās, tās ietver mācību stundu vērošanu un analīzi, lomu spēles, simulācijas, interaktīvus uzdevumus un darbu ar reālām dalībnieku dzīves situācijām!

- Nodarbības notiek pie Jums skolā vai Latvijas Universitātes telpās. 

 

Skolotāju atziņas pēc profesionālās pilnveides nodarbībām...
–    „Turpmāk katru stundu pārbaudīšu, vai esmu sasniegusi plānoto rezultātu.”
–    „Katru mācību stundu plānot tā, lai skolēni aktīvi darbotos un arī paši būtu ieinteresēti mācību procesā.”
–    „Sadarbība kolēģu starpā būtiski uzlabo gan manu darbu, gan skolas tēlu.”
–    „Ir iedots pozitīvs lādiņš, kā uzsākt jauno mācību gadu. Parādīts ceļš, kā veidot jēgpilnu un radošu stundu!”
–    „Jāuzdrīkstas maksimāli daudz skolēnam atklāt pašam, kaut arī tas aizņem daudz laika.”
–    „Jāsāk ar izpratni, nevis algoritmu!”
–    „Visnoderīgākā bija iespēja analizēt stundas, jo tas pašai radīja skaidrību par stundu plānošanu, kā arī pieredzes apmaiņa, izvērtējot savas un cita skolotāja stundas plānu.”
–    „Guvu pārliecību, ka nevajag baidīties eksperimentēt. Skolēni centīsies visu izdarīt vislabākajā veidā.”

Skolu vadītāju atziņas pēc profesionālās pilnveides nodarbībām...
–    „Visaugstāk vērtēju iespēju redzēt sevi, savus kolēģus no malas mācību stundās un analizēt situācijas, jo tās bija ļoti reālas.”
–    „Ja gribi, lai skolēniem būtu labākas sekmes, lai skolēni strādātu, vispirms ir jāstrādā (jāplāno) pašam skolotājam.”
–    „Ieguvu citādāku skatījumu uz mācību stundu analīzi un vērtēšanu.”


DZM IC profesionālās pilnveides programmas:

Dabaszinātņu un matemātikas skolotājiem
Skolu vadītājiem un vadītāju vietniekiem
Visiem skolas skolotājiemPlašāka informācija par nodarbībām un to izmaksām:
LU Starpnozaru izglītības inovāciju centrs
Zeļļu iela 23 (6.stāvs), Rīga, LV-1002
Tālrunis: 67033740
E-pasts: liga.cakane@lu.lv