Kompetenci attīstoša mācīšanās

Autori: Dace Namsone, Līga Čakāne, Anete Butkēviča

Dizaina autors: Miks Dzenis

Redaktore: Anita Vēciņa

Izdevējs: LU Starpnozaru izglītības inovāciju centrs

ISBN: 978-9934-556-38-8

2018

41 lpp.

PDF

1. Nodaļa. Kompetence kā mācīšanās rezultāts.

2. Nodaļa. Skolēna mācīšanās iedziļinoties.

3. Nodaļa. Skolēns jēgpilni lieto IKT rīkus.

4. Nodaļa. Skolēna kognitīvās darbības dziļuma mērīšana.

5. Nodaļa. Kompleksa snieguma vērtēšanas kritēriji.

6. Nodaļa. Kā veidot snieguma līmeņa aprakstus?

7. Nodaļa. Formatīvā vērtēšana.

8. Nodaļa. Skolotājam nepieciešamās prasmes.

9. Nodaļa. Skolotāja digitālās prasmes.

10. Nodaļa. Skola, kurā rezultāti uzlabojas.

11. Nodaļa. Pārmaiņu ieviešanas vadība.

12. Nodaļa. Efektīvi skolotāju mācīšanās modeļi.

13. Nodaļa. Kā skolotājs seko savai izaugsmei?

14. Nodaļa. Skolotāju sadarbības līmeņi un mērķi.

15. Nodaļa. Efektīva skolotāju darbība.

16. Nodaļa. Savstarpēja stundu vērošana un analīze.

17. Nodaļa. Kā pētīt mācību stundu?

18. Nodaļa. Rīcībpētījums.

19. Nodaļa. Skolotājs līderis.