LU Akadēmiskajā centrā Torņakalnā - Jelgavas iela 1., LU Starpnozaru izglītības inovāciju centrs.

Latvijas Universitātes (LU) Starpnozaru izglītības inovāciju centrs (SIIC) pirmo reizi organizē sākumskolas skolotāju metodiski praktisko konferenci „Uzdrīkstos, domāju, radu!”.

Konferences programmā paredzēta gan kopējā lekcija, gan individuālas darbnīcas mazākās grupās ar galveno uzdevumu, dot ieskatu sākumskolas dabaszinību, matemātikas un tehnoloģiju satura pieejas maiņas galvenajiem virzieniem un dalīties labajos piemēros.