Elektroniski pieejamie atbalsta materiāli ir iespēja katram skolotājam gan plānojot, gan īstenojot mācību procesu komplektēt katrai stundai nepieciešamos resursus atbilstoši savām vajadzībām.

Materiāli strukturēti pa tematiem, atbilstoši izstrādātajām mācību priekšmetu programmām:

7. - 9. klase 8. - 9. klase
MATEMĀTIKA ►DOTIES BIOLOĢIJA ►DOTIES FIZIKA ►DOTIES ĶĪMIJA ►DOTIES
PROGRAMMU PARAUGI DOTIES
 
10. - 12. klase
MATEMĀTIKA DOTIES BIOLOĢIJA DOTIES FIZIKA DOTIES ĶĪMIJA DOTIES
PROGRAMMU PARAUGI DOTIES
 

*Informējam, ka pieejamās animācijas atbalsta materiālos iespējams var nestrādāt

 

Lai piekļūtu materiāliem:

1. Jābūt E-klases vai Mykoob reģistrētajiem lietotājiem.
2. Jāpieslēdzas E-klasei vai Mykoob, ievadot savu E-klases lietotājvārdu un paroli.
3. Kad esat autorizējies, meklējiet ESF projekta "Dabaszinātnes un matemātika" atbalsta materiālus.