Projekta nosaukums latviski: Funkcionālais modelis personalizētiem un automatizētiem skolotāju profesionālās pilnveides risinājumiem.

Projekta nosaukums angliski: Functional Model for Personalized and Automated Teacher Professional Development Solutions.

Projekta numurs: lzp-2023/1-0122

Projekta īstenotājs: Latvijas Universitāte (LU)

Projekta sadarbības partneri: -

Projekta vadītājs: Dace Namsone

Zinātniskā grupa
1.1. vadošā pētniece / zinātniskā vadītāja Dace Namsone;
1.2. vadošais pētnieks / galvenais izpildītājs Ģirts Burgmanis;
1.3. pētnieks/izpildītājs Kārlis Greitāns;
1.4. pētniece/izpildītāja Inese Dudareva;
1.5. pētniece / izpildītāja (studējošā) Ildze Čakāne.

Projekta īstenošanas vadošā struktūrvienība LU: ir Starpnozaru izglītības inovāciju centrs

Projekta īstenošanas periods: 01.01.2024. – 31.12.2026.

Projekta kopējais finansējums: 300 000,00 EUR

Informācija par projektu:

Pētniecības projekta ietvaros tiks radīts funkcionālais modelis mākslīgā intelekta vadītas IT sistēmas personalizētiem, automatizētiem skolotāju profesionālās pilnveides risinājumiem tālākai izveidei. Projekts veidots, lai risinātu problēmu - skolās trūkst rīku, lai mērot mācīšanas kvalitāti, pieņemtu datos balstītus lēmumus plaisas pārvarēšanai starp reformas uzstādījumiem atbilstoši teorētiskajām pamatnostādnēm, praksē identificētajām ievērojamām mācīšanas kvalitātes atšķirībām. Teorētiskā ietvara izveide personalizētu profesionālās pilnveides risinājumu radīšanai atbilstoši identificētajām vajadzībām dos iespēju vienotā sistēmā savienot datus par mācīšanas kvalitāti, prioritāri nepieciešamos personalizētās attīstības risinājumus skolas mērķu sasniegšanai. Radīto zināšanu pārnesei uz skolu praksi tiks radīts pētnieciski pamatots konceptuālais modelis personāla kompetenču pārvaldības vajadzībām; izstrādātas vadlīnijas jaunradīto zināšanu praktiskai izmantošanai. Lai nākotnē vienkāršotu skolotāju kompetenču pārvaldību skolās, radīs pirmo soli atbilstošas IT sistēmas izveidē - funkcionālu modeli, kurš ietvers labāko tehnoloģisko risinājumu, balstoties analītiskajā literatūrā, izvērtējot iespējamos mākslīgā intelekta risinājumus, iespējas adaptēt šo risinājumu cilvēkresursu pārvaldības sistēmām. Sistēma dos iespēju skolām uzkrāt datus par mācīšanas kvalitāti, identificēt profesionālās mācīšanās profilus, piedāvās personalizētus, automatizētus profesionālās pilnveides risinājumus atbilstoši skolas mērķim.