Projekta kopsavilkums un realizācija

Projekta nosaukums: “Inovatīvi risinājumi skolu kvalitātes vērtēšanai lietpratības (kompetenču) attīstīšanai”

Projekta īstenotājs: LU Starpnozaru izglītības inovāciju centrs

Projekta partneri:

Pašvaldības iestāde “Ventspils pilsētas domes Izglītības pārvalde”

Valmieras Izglītības pārvalde

EDURIO LTD filiāle Latvijā

Projekta īstenošanas termiņš: 01.01.2019. – 31.12.2021.

Kopējās izmaksas: 140 000 EUR

Projekta vadītāja: vadošā pētniece, Dr, paed. Dace Namsone

Virsmērķis: Radīt inovatīvu risinājumu sistēmiskai skolu kvalitātes vērtēšanai kompetenču attīstīšanai mācību procesā.

Projekta uzdevumi:

  • radīt zinātniski pamatotu modeli kompleksai skolēnu snieguma, mācīšanas un skolas vadības kvalitātes vērtēšanai kompetenču attīstīšanai mācību procesā;
  • izstrādāt pakalpojumu tehnoloģiju, kā skola vai skolas dibinātājs (pašvaldība) var regulāri sekot skolas progresam;
  • pētījuma vajadzībām izmēģināt tehnoloģiju praksē skolās, piemērojot vietējiem apstākļiem; uzlabot to;
  • izstrādāt metodiku tehnoloģijas ieviešanai skolu praksē, aprobēt to partneru skolās
     

Plānotie rezultāti: 

  • pētniecībā un uz IT balstītas atbalsta sistēmas prototips automatizētai datu analīzei, pārvaldībai un komunikāciju pakalpojumam; 
  • prototipa formāls apraksts un infrastruktūra, ieskaitot statistiskās apstrādes un datu organizācijas modeļu aprakstus un algoritmu specifikācijas; 
  • uz IT balstītas atbalsta sistēmas prototipa validācija pamatskolu praksē; 
  • ieteikumi turpmākai prototipa uzlabošanai.