Latvijas Universitātes Starpnozaru izglītības inovāciju centrs ir Latvijas attīstībai nozīmīga vieta, kurā mērķtiecīgi un sistēmiski, ilgtermiņa sadarbībā ar skolām, tiek radīti pētniecībā balstīti jauninājumi un tehnoloģiski risinājumi skolu, skolotāju, skolēnu vajadzībām un veidoti atbalsta pasākumi to ieviešanai, sadarbojoties dažādu jomu profesionāļiem (prioritāri STEM, SPMJ), iesaistoties uzņēmējiem, pašvaldībām u.c. partneriem.

Pie mums tandēmā ar skolām strādā pētnieki, starp kuriem ir gan pieredzējuši zinātnieki, gan jaunie zinātnieki un studenti, un augsta līmeņa eksperti praktiķi, kuriem ir specifiskas, nozarei vajadzīgas zināšanas un ievērojama praktiskā pieredze un kuri mērķtiecīgi turpina mācīties un ieviest pētniecībā radītus jauninājumus praksē.

Spējam ātri un mērķtiecīgi reaģēt uz klientu vajadzībām, realizējot nacionālo programmu, ES struktūrfondu un starptautisko programmu projektus, pakalpojumus un iniciatīvas, topot par vietu profesionālai izglītības politikas ekspertu domu apmaiņai. Mūsu produktu mērķauditorijas paplašinās, to skaits pieaug, ļaujot jauninājumus ieviest dažādos līmeņos - skolēni, skolotāji, skolu vadītāji, pašvaldības un valsts pārvalde (VISC, IZM).