2017. gada 12. oktobrī tika noslēgts Sadarbības līgums (LU Nr. ESS2017/212/1) starp Valsts izglītības satura centru un Latvijas Universitāti par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.1.1/16/I/002 “Kompetenču pieeja mācību saturā” īstenošanu.

Līguma ietvaros Latvijas Universitātes Starpnozaru izglītības inovāciju centrs piedalās šādu aktivitāšu īstenošanā:

  • 1.2. Mācību satura izstrāde pamatizglītībai
  • 1.3. Mācību satura izstrāde vidējai izglītībai
  • 2.3. Mācību satura izstrāde mācību līdzekļiem 1.-6. klasei
  • 2.4. Mācību satura izstrāde mācību līdzekļiem 7. – 9. klasei
  • 2.5. Mācību satura izstrāde mācību līdzekļiem 10. – 12. klasei
  • 5.3. Mācību satura izstrādē un diagnosticējošo darbu un eksāmenu satura izveidē iesaistīto pedagogu profesionālās kompetences pilnveide
  • 5.5. Profesionālās kompetences pilnveide pedagogiem -izglītības iestāžu administrācijai (izņemot pirmskolas un aprobācijā iesaistītos pedagogus)
  • 2.13. Labās prakses e-piemēri dabaszinātnēs un matemātikā

Vairāk par projektu aicinām apmeklēt projekta mājaslapu: https://www.skola2030.lv/lv