Datu pratība

Dalībnieki paplašina izpratni par datu lomu kvalitatīva mācību procesa veidošanai, efektīvas pedagogu profesionālās kompetences atbalsta sistēmas izveidi, jauninājumu (inovāciju) ieviešanu skolā, lai veiksmīgi realizētu pilnveidotā mācību satura ieviešanu.

Izmantojot datus par skolēnu augstu un zemu sniegumu konkrētā mācību priekšmetā, ir iespējams saskatīt tendences pašvaldības, skolas un klases līmenī, lai tālāk plānotu mācību procesu un sniegtu nepieciešamo atbalstu gan pedagogiem, gan skolēniem. Palielinātu tādu skolēnu skaitu, kuru sniegums ir augsts, un/ vai samazinātu skolēnu skaitu, kuru sniegums ir zems.
 

Plašāka informācija par nodarbībām un to izmaksām:
LU Starpnozaru izglītības inovāciju centrs
Zeļļu iela 23 (6.stāvs), Rīga, LV-1002
Tālrunis: 29145697, 67034744
E-pasts: dace.rutina@lu.lv