Uzdrīkstos, domāju, radu! 2022

 

Gatavo skolēnus 4. un 5. klašu atklātai olimpiādei “Uzdrīkstos! Domāju! Radu!”!

Jau ceturto gadu pēc kārtas aicinām pieteikt 4. un 5. klašu skolēnu komandas no visām Latvijas skolām! Komandu veido seši skolēni, kas gatavi izmēģināt spēkus dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju pasaulē. 

Tā ir skolēnu iespēja iegūt pieredzi problēmrisināšanā, rīkoties jaunās situācijās, radīt produktu, izmantojot inženiertehnisko domāšanu, un demonstrēt prasmi sadarboties un skolotājiem iegūt idejas aizraujošiem uzdevumiem mācību stundās arī turpmāk.

Olimpiāde sastāv no 3 kārtām:

► Pirmā kārta (24. martā) norisinās tiešsaistē. Dalībnieki individuāli pilda sagatavotos uzdevumus - matemātikā, dabaszinībās, programmēšanā (Scratch vide). Komandas kopējais punktu skaits veidojas summējot visu komandas dalībnieku iegūtos punktus.

Lūdzam pievērst uzmanību, ka saistībā ar iespējamo mācību procesa norisi attālināti, veiktas izmaiņas Nolikuma 4.3.punktā, izsakot to šādā redakcijā: Olimpiādes pirmā kārta norisinās tiešsaistē 2022. gada 24. martā plkst. 12.00-16.00. 

► Otrās kārtas (līdz 22. aprīlim) ietvaros komandas sagatavo un iesniedz 2-3 minūšu garu video. Video tēma un ieteicamais sagatavošanas veids tiks paziņoti komandām, kuras iekļūs otrajā kārtā. 

► Fināla kārta (20. maijā) tiek organizēta 2 daļās. Kārtas norise ir atkarīga no epidemioloģiskās situācijas valstī - klātienē Latvijas Universitātes telpās vai attālināti katrai komandai savā skolā.

Fināla I daļa:

Uzdevumu izpilde stacijās šādās jomās: programmēšana Scratch vidē (pamatelementi), matemātika, dabaszinības. Katra komanda dalās trīs pāros. Katrs pāris pārstāv savu komandu citā stacijā. Skolēni kopā ar skolotāju iepriekš par to ir vienojušies un norādījuši pieteikuma anketā.

Fināla  II daļa:

Inženiertehniska objekta (piemēram, auto modeļa, tilta vai kādā cita modeļa) veidošana kopā visai komandai. Par konkrētā objekta izveidi uzzinās pirms uzdevuma.

Konkursa nolikums.

Pieteikt komandu var līdz 2022. gada 15. martam, aizpildot pieteikuma anketu https://ej.uz/pratnieku-konkurss_2022.

Ar 2021. gada uzdevumiem var iepazīties: https://www.siic.lu.lv/pasakumi/skolenu-konkurss/2021g-atskats/.

 

Papildus informācijai:

Laine Blūma, (par konkursu kopumā)
tel. +371 28351676
e-pasts. laine.bluma@lu.lv

Konkursa norisei var sekot līdzi arī:
www.facebook.com/pratnieku.laboratorija