Vērtēšana.

Iespēja pilnveidot savu izpratni par vērtēšanu kā pierādījumu iegūšanu par sasniegto rezultātu, lai atbalstītu skolēnu mācīšanos un sniegtu pedagogam noderīgu informāciju tālākā mācību procesa plānošanā. Nodarbību laikā ir iespēja iepazīties ar labo praksi pārbaudes darbu veidošanā un analīzē, praktizēt to klātienē, kā arī  dot un saņemt atgriezenisko saiti kolēģiem un reflektēt par paveikto. Tiek diskutēts par izaicinājumiem, lai skolā iedzīvinātu vienotas prasības vērtēšanai, pilnveidojot iekšējos noteikumus par skolēnu sasniegumu vērtēšanas kārtību. Pedagogiem ir iespēja apgūt gan teorētiskās zināšanas, gan praktiskās iemaņas nobeiguma darbu veidošanā gan sākumskolā, gan pamatskolā un vidējās izglītības posmā.

 

Plašāka informācija par nodarbībām un to izmaksām:
LU Starpnozaru izglītības inovāciju centrs
Zeļļu iela 23 (6.stāvs), Rīga, LV-1002
Tālrunis: 29145697, 67034744
E-pasts: dace.rutina@lu.lv