DZM konference 2021

LU Starpnozaru izglītības inovāciju centrs organizē tiešsaistes konferenci 18. augustā 10.00 – 15.30. Konferencē aicināti piedalīties dabaszinātņu, matemātikas, inženierzinātņu un tehnoloģiju jomas skolotāji.

Tā ir iespēja savstarpēji dalīties pieredzē, diskutēt par izaicinājumiem, uzzināt par aktuālo un iepazīties ar labiem piemēriem, lai arī turpmāk īstenotu kvalitatīvu un aizraujošu mācību procesu skolēniem katrā skolā Latvijā.

Programmā paredzēta paneļdiskusija ar izglītības pētniekiem, skolu pieredzes stāsti, sarunas par aktuālo izglītībā ar nozares pārstāvjiem, skolotāju mācīšanas prakses piemēri un ekspertu vadītas darbnīcas.

Daži no apskatāmajiem tematiem:

  • PANEĻDISKUSIJĀ “Ko es kā skolotājs varu darīt, saņemot diagnosticējošā darba (eksāmena) rezultātus?”
  • VIESISTABĀ “Vai obligāts eksāmens var atrisināt skolēnu snieguma problēmu dabaszinātnēs un matemātikā?”
  • DARBNĪCAS “Mācību uzdevumu veidošana un diferencēšana, skolēnu rezultātu dinamika un vērtēšana.”
  • PREZENTĀCIJAS “Izmaiņas valsts līmeņa darbu uzdevumos un prasībās jaunā mācību satura kontekstā.”
  • u.c.

Organizē LU SIIC sadarbībā ar LU fakultātēm, Latvijas Bioloģijas skolotāju asociāciju, Fizikas skolotāju asociāciju, Matemātikas skolotāju apvienību, Ķīmijas skolotāju asociāciju, Latvijas Ģeogrāfijas biedrību.

PIETEIKTIES LABĀS PRAKSES PIEMĒRA PREZENTĒŠANAI KONFERENCĒ

Aicinām konferences ietvaros pieteikties uz skolotāju ‘Ideju tirgu”, lai dalītos ar savu labās prakses piemēru, kādā no piedāvātajām tēmām:

  • Kā es veidoju un izmantoju uzdevumus, kas veicina dziļāku domāšanu?
  • Kā es skolēniem sniedzu vērtīgu atgriezenisko saiti?
  • Kā es diferencēju mācīšanos klasē?
  • Kā es strādāju ar tekstu mācību stundās?
  • Kā es, izmantojot snieguma līmeņu aprakstus, iesaistu skolēnus labāku rezultātu sasniegšanā?

PIEMĒRA FORMĀTS

Uzaicinātie dalībnieki ideju prezentēs 2 - 5 slaidos “PowerPoint” programmā un izstāstot ideju 5-7 minūšu laikā tiešsaistē.

PIEDĀVĀJUMS DALĪBNIEKIEM

Uzrunātajiem skolotājiem, kas dalīsies ar savu piemēru konferencē, būs iespēja reģistrēties uz jebkuru konferencē piedāvāto darbnīcu, kā arī LU Starpnozaru izglītības inovāciju centrs piedāvās kādu no jaunākajiem izglītības pētnieku izdevumiem drukātā formātā: https://www.siic.lu.lv/resursi/gramatas/

PIETEIKT SAVU PIEMĒRU ŠEIT - https://lusiic.lv/fm/dzm21piemers/