LU Starpnozaru izglītības inovāciju centra pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi: Vairāku līmeņu STEM apguve sākumskolā 1.-6.klase. Dabaszinības III. Attālināti, platformā Zoom.

Dabaszinībās (12.st.) kursa ietvaros tiek apskatīti vairāki jautājumi:

  • Kā mācām veidot secinājumus, izmantojot faktus, plānojot eksperimentu un radot savu modeli?
  • Kā mācām veikt pētījumu dabaszinībās, izmantojot dažāda veida datus? Ko nozīmē pētījuma plānošana – skolēnam un skolotājam.
  • Kā apgūstam kompleksas prasmes veidojot projektu darba dota satura problēmas realizēšana. Projekta First Lego League pamatprincipi.
  • u.c.

Vairāk informācijas par norisi un pieteikšanos aicinām apskatīt šeit: https://www.siic.lu.lv/par-mums/zinas/zina/t/62144/