LU Starpnozaru izglītības inovāciju centra pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi: Vairāku līmeņu STEM apguve sākumskolā 1.-6.klase. Matemātika III. Attālināti, platformā Zoom.

Matemātika (12.st.) kursa ietvaros tiek apskatīti vairāki jautājumi:

  • Kā lietojam aprēķinus un proporcijas, pilnveidojot inženierdizaina prasmes matemātikā?
  • Kā mācīt veidot algoritmus matemātikā un lietot stratēģiju?
  • Kā veidot integrētu nodarbību apgūstot matemātikas un dabaszinību zināšanu un prasmju sasaisti, prasmi radīt idejas un radīt produktu?
  • u.c.

Vairāk informācijas par norisi un pieteikšanos aicinām apskatīt šeit: https://www.siic.lu.lv/par-mums/zinas/zina/t/62144/