Kursi paredzēti dažādu pašvaldību sākumskolas pedagogiem (līderiem), kuri ir ieinteresēti ne tikai savā, bet arī kolēģu profesionālajā attīstībā, un ir to apliecinājuši, iepriekš iesaistoties uz līdzīgu mērķi virzītās mācībās, strādājot ar citiem kolēģiem kā metodisko apvienību (komisiju), profesionālās pilnveides nodarbību u.c. vadītāji, un starp kuru rakstura īpašībām ir tolerance, spēja dot un pieņemt atgriezenisko saiti, uzklausīt atšķirīgus viedokļus, sadarboties.

Pēc nodarbību apguves dalībnieks būs:

  • paplašinājis izpratni par to, kādā mācīšanās procesā iespējamais rezultāts ir skolēna kompetences un kā atšķirt dziļu mācīšanos no virspusējas, efektīvu mācību stundu no neefektīvas,
  • apguvis pamatprasmes atgriezeniskās saites došanai kolēģiem viņu profesionālās prakses uzlabošanai,
  • izvērtējis pašrefleksijas prasmes mācību procesa analīzē.

Kursu ietvaros notiks tiešsaistes nodarbības, klātienes mācības ar praktisku darbošanos, modelēšanu, savas pieredzes un darbības izvērtēšanu, ko papildinās patstāvīgo darbu veikšana e-vidē (sekojot informācijai par ārkārtas situāciju valstī).

  • Vairāk par aktuālajiem kursiem šeit (VISC kursi): ADRESE
  • Kā arī Valsts izglītības satura centra mājaslapā: ADRESE

 

Aicinām arī sekot līdzi LU Starpnozaru izglītības inovāciju centra aktualitātēm:

Mājaslapā: www.siic.lu.lv

Faceoobk: www.facebook.com/siic.lu

LU SIIC projekts sākumskolā Prātnieku laboratorija: www.facebook.com/pratnieku.laboratorija

 

Informācijai par profesionālās pilnveides kursiem:

Dace Rūtiņa
LU SIIC projektu koordinatore
mob. 29145697
dace.rutina@lu.lv