Kursi paredzēti pedagogiem, kuri uzsāks pilnveidotā mācību satura īstenošanu 1., 4., 7. un 10. klasē (prioritāri), kā arī pedagogiem, kuri mācīs 2.-3., 5.-6., 8.-9., 11.-12. klašu posmā matemātikas, dabaszinātņu, sociālajā un pilsoniskajā mācību jomā.

Pēc nodarbību apguves dalībnieks būs paplašinājis izpratni par to, kā:

  • plānot jauno mācību saturu attiecīgajā klašu posmā un starp mācību priekšmetiem (jomām),
  • īstenot praksē mācīšanu un  mācīšanos, kuras rezultāts ir lietpratība, konkrētajā mācību priekšmetā un starpdisciplināri,
  • plānot un īstenot starpdisciplinārus un kopīgus tematus,
  • veidot mācību stundu un realizēt skolotāju sadarbību pieejas īstenošanai.

Kursu ietvaros notiks tiešsaistes nodarbības, klātienes semināri (sekojot informācijai par ārkārtas situāciju valstī) un patstāvīgo darbu veikšana e-vidē.

  • Vairāk par aktuālajiem kursiem šeit (VISC kursi): ADRESE
  • Kā arī Valsts izglītības satura centra mājaslapā: ADRESE

 

Aicinām arī sekot līdzi LU Starpnozaru izglītības inovāciju centra aktualitātēm:

Mājaslapā: www.siic.lu.lv

Faceoobk: www.facebook.com/siic.lu

LU SIIC projekts sākumskolā Prātnieku laboratorija: www.facebook.com/pratnieku.laboratorija

 

Informācijai par profesionālās pilnveides kursiem:

Dace Rūtiņa
LU SIIC projektu koordinatore
mob. 29145697
dace.rutina@lu.lv