Atklātās olimpiādes "Uzdrīkstos! Domāju! Radu!" ,4. un 5. klašu skolēniem, fināla kārtas norise LU Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā.