Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas “Kā mācīt skolēnus domāt (iedziļināties)? Personalizēta un diferencēta mācīšanās iedziļinoties STEM 4.-6. klasei” nodarbības. (Matemātikas un dabaszinības grupām)