Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas: “Kā mācīt skolēnus domāt (iedziļināties)? Personalizēta un diferencēta mācīšanās iedziļinoties STEM (matemātikā/ dabaszinātņu moduļos) 7.-9.klasei” nodarbības 1. un 2. grupai.