Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas : “Kā mācīt skolēnus domāt (iedziļināties)? Personalizēta un diferencēta mācīšanās iedziļinoties vēsturē un sociālajās zinībās 7.-12. klasei” nodarbības 1. un 2. grupai.