Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas: “Mācību stundu izpēte personalizētām mācībām” nodarbības 6. mācību grupai.