Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas  “Mācīšanās konsultantu sagatavošana reģiona vajadzībām”  nodarbības 1. un 2. mācību grupai.