Pedagodu profesionālās kompetences pilnveides programmas "Mācīšanās lietpratībai 1.-3. klasē" nodarbības 1. un 2. mācību grupai.