Pedagodu profesionālās kompetences pilnveides programmas "Mācīšanās lietpratībai 1.-3. klasē" nodarbības 5. mācību grupai.