Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas : “Mācīšanās lietpratībai 4.-6. klasē” nodarbības matemātikas 1.; matemātikas 2.; dabaszinību un sociālo zinību, vēstures grupai.