Jaunumi

“Datu pratība ieviešanas izvērtēšanai un nepieciešamo uzlabojumu radīšanai pašvaldībā ” (12 stundas)

Piesaki labās prakses piemēru DZMIT konferencei 2023.

Noslēgusies atklātā olimpiāde - konkurss "Uzdrīksties! Domā! Radi!" 2023

Atklātā olimpiāde- konkurss "Uzdrīksties! Domā! Radi! 2023

”Starpdisciplinaritāte un mācību priekšmets Sociālās zinības un vēsture 4.-6. klasē ” ( 24 stundas)

"Kā mācīt skolēnus domāt (iedziļināties), mācoties sākumskolā?" (12 stundas)

“Kā mācīt skolēnus domāt (iedziļināties)? Personalizēta un diferencēta mācīšanās iedziļinoties STEM (matemātikā/ dabaszinātņu moduļos) 7.-9.klasei” (24 stundas)

Pieteikšanās pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmai “Kā mācīt skolēnus domāt (iedziļināties)? Personalizēta un diferencēta mācīšanās iedziļinoties STEM 4.-6.klasei” 24 stundas

Pieteikšanās pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmai "Skola kā mācīšanās organizācija" 24 stundas