Jaunumi

Konference "DABASZINĀTNES, MATEMĀTIKA, INŽENIERZINĀTNES UN TEHNOLOĢIJAS SKOLĀ EFEKTĪVI UN RADOŠI"

Atvērta reģistrācija konferencei "DABASZINĀTNES, MATEMĀTIKA, INŽENIERZINĀTNES UN TEHNOLOĢIJAS SKOLĀ EFEKTĪVI UN RADOŠI"

Konference 28.08.2023.- “DABASZINĀTNES, MATEMĀTIKA, INŽENIERZINĀTNES UN TEHNOLOĢIJAS SKOLĀ EFEKTĪVI UN RADOŠI”

"Mācīšanās grupas rīcībpētījuma veikšanai", 36 stundas

"Mācību satura un metodikas moduļi vēsturē un sociālajās zinības" 10.-12. klašu posms, 24 stundas

“Mācību satura un metodikas moduļi dabaszinībās 4.-6. klasēs”, 48 stundas 2 gadu laikā, 24 stundas 1 gada laikā

“Mācību satura un metodikas moduļi dabaszinībās 1.-3. klasēs”, 48 stundas 2 gadu laikā, 24 stundas 1 gada laikā

“Tekstpratība dažādos mācību priekšmetos – starpdisciplināras mācības skolotāju komandām – (LV, STEM, SPMJ, sākumskola) ” (24 stundas)

“Direktoru vietnieka loma pilnveidotā mācību satura ieviešanā un jaunievedumu nostiprināšanā: datu pratība ieviešanas kvalitātes izvērtēšanai” (24 stundas)