Jaunumi

Noslēgusies pirmā kārta atklātajai olimpiādei "Uzdrīkstos, domāju, radu!"

"Mācību stundu izpēte personalizētām mācībām" (54 stundas)

Aktuālie vebināri martā

Kā mācīt skolēnus domāt (iedziļināties)? Personalizēta un diferencēta mācīšanās iedziļinoties STEM 4.-6. klasei (24 stundas)

Kā mācīt skolēnus domāt (iedziļināties), mācoties sākumskolā? (12 stundas)

Mācīšanās lietpratībai 1.-3. klasē (36 stundas)

Mācīšanās konsultantu sagatavošana reģionu vajadzībām (72 stundas)

Skola kā mācīšanās organizācija (24 stundas)

Mācīšanās lietpratībai 7.-9. klasē (36 stundas)