Kursu dalībnieki padziļinās izpratni, kā plānot jauno mācību saturu attiecīgajā mācību jomā un starp jomām atbilstoši dažādu skolu vajadzībām; kā īstenot praksē konkrētajā mācību jomā mācīšanu un mācīšanos, kuras rezultāts ir lietpratība; kā plānot un īstenot starpdisciplinārus un kopīgus tematus, kā veidot un vadīt skolotāju sadarbības grupas.

Paredzēti dabaszinātņu, matemātikas, tehnoloģiju mācību jomu speciālistiem un koordinatoriem pašvaldībās (prioritāri) un skolās (skolotāju komanda no vienas skolas dažādās jomās).

Nodarbības tiek organizētas interaktīvā veidā, ietverot lekcijas, sarunas, modelēšanu, praktisku darbu ar uzdevumu piemēriem.

Kursu norises laiks – 2019.gada 5.,6. un 12.,13.augusts, Latvijas Universitātes akadēmiskajā centrā, Torņakalns.

Pieteikšanās kursiem līdz 3. jūnijam (ieskaitot).

Reģistrācija: https://ej.uz/Mat-teh-dabaszin

Pēc sekmīgas kursu programmas apguves dalībnieki saņems Valsts izglītības satura centra apliecību.

Papildu informācija: E-pasts: siic@lu.lv; Tel.: 67033740, 67033741

Dalīties