Skolotāja atbalsta materiālu elektroniskais salikums (reģistrētiem lietotājiem)

Vizuālie materiāli ķīmijā 8.kl.

Vizuālie materiāli ķīmijā 9.kl.

Skolēnu darba lapas krievu valodā (reģistrētiem lietotājiem)

*Informējam, ka pieejamās animācijas atbalsta materiālos iespējams var nestrādāt!